Usunięto wariant produktu

Wyzwalacz Usunięto wariant produktu uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacji firmy zewnętrznej usunie wariant z produktu.

Czynności

W procesach workflow, które są uruchamiane przez wyzwalacz Usunięto wariant produktu mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po usunięciu wariantu produktu

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po usunięciu wariantu produktu.

Testowanie wyzwalacza Usunięto wariant produktu

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, usuń wariant z istniejącego produktu.

Szczegóły API

Wyzwalacz Usunięto wariant produktu umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Wariant produktu.

Usunięte obiekty nie są dostępne w API. ID wariantu produktu jest jedynym typem danych udostępnianym po usunięciu wariantu produktu. Inne dane są niedostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo