Utworzono pozycję zapasów

Wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów uruchamia workflow po utworzeniu pozycji zapasów dołączonej do wariantu produktu.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów mogą być używane poniższe czynności:

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po utworzeniu nieśledzonej pozycji zapasów

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail po utworzeniu nieśledzonej pozycji zapasów.

Testowanie wyzwalacza Utworzono pozycję zapasów

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, dodaj wariant do istniejącego produktu.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono pozycję zapasów umożliwia podejmowanie czynności za pomocą obiektu API Graphql Pozycja zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo