Klient opuścił sklep online bez dokonania zakupu

Wyzwalacz Klient opuścił sklep online bez dokonania zakupu uruchamia workflow, gdy klient opuści sklep bez dokonania zakupu.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Klient opuścił sklep online bez dokonania zakupu mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład workflow, który sprawdza, czy typ porzucenia to BROWSE

Ten przykładowy workflow pokazuje sposób, w jaki wyzwalacz Klient opuścił sklep online bez dokonania zakupu sprawdza, czy typem porzucenia sesji klienta jest BROWSE.

Testowanie wyzwalacza Klient opuścił sklep

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, odwiedź swój sklep online jako klient, kliknij co najmniej jeden produkt, a następnie opuść sklep.

Szczegóły API

Wyzwalacz Klient opuścił sklep online bez dokonania zakupu umożliwia wykonanie czynności z poniższymi obiektami API GraphQL:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo