Zrealizowano zamówienie

Wyzwalacz Zamówienie zrealizowane uruchamia workflow wtedy, gdy zrealizowane zostaną wszystkie pozycje pojedyncze w zamówieniu realizacji. Zamówienie realizacji reprezentuje pozycję lub grupę pozycji w zamówieniu, które mają zostać zrealizowane z tej samej lokalizacji, zatem wyzwalacz może wielokrotnie uruchamiać workflow dla tego samego zamówienia.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Zrealizowano zamówienie mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na archiwizacji zamówienia po jego realizacji

W tym przykładowym workflow zamówienie jest archiwizowane po jego realizacji.

Testowanie wyzwalacza Zrealizowano zamówienie

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz zamówienie testowe i zrealizuj je.

Szczegóły API

Wyzwalacz Zrealizowano zamówienie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo