Usuń metapole zamówienia

Czynność Usuń metapole zamówienia polega na usunięciu metapól z zamówienia, które uruchamia workflow.

Pola

Czynność Usuń metapole zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole zamówienia.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, z którego mają zostać usunięte metapola. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na usunięciu metapola zamówienia podczas jego anulowania

W tym przykładowym workflow metapole zamówienia jest usuwane ze wszystkich anulowanych zamówień.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo