Usuń metapole zamówienia

Czynność Usuń metapole zamówienia usuwa metapola z zamówienia, które uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole zamówienia.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, z którego mają zostać usunięte metapola. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który usuwa metapole zamówienia po anulowaniu zamówienia

W tym przykładowym workflow metapole zamówienia jest usuwane ze wszystkich anulowanych zamówień.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo