Aktualizuj metapole wersji roboczej zamówienia

Czynność Aktualizuj metapole wersji roboczej zamówienia polega na dodaniu metapola do wersji roboczej zamówienia, która uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola już istniejącego w tej wersji roboczej zamówienia.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole wersji roboczej zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj metapole wersji roboczej zamówienia.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole wersji roboczej zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID wersji roboczej zamówienia identyfikuje wersję roboczą zamówienia, do której ma zostać dodane metapole. ID wersji roboczej zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj metapole wersji roboczej zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład procesu workflow, który polega na dodaniu metapola wersji roboczej zamówienia po utworzeniu wersji roboczej zamówienia

W tym przykładowym workflow metapole wersji roboczej zamówienia jest dodawane do wszystkich nowo utworzonych wersji roboczych zamówień.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo