Usuń firmę

Czynność Usuń firmę polega na usunięciu firmy ze sklepu.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń firmę nie wymaga dodatkowych pól.

Wyzwalacze

Czynność Usuń firmę ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID firmy identyfikuje firmę, która ma zostać usunięta. ID firmy jest ustawiony przez wyzwalacz i nie można go zmienić.

Czynność można wykorzystać w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który usuwa firmę po spełnieniu określonego warunku

W tym przykładowym workflow firma jest usuwana, gdy uwaga dotycząca firmy zawiera słowa Usuń tę firmę.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację companyDelete.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo