Dodaj katalog do lokalizacji firmy

Czynność Dodaj katalog do lokalizacji firmy powoduje dodanie określonego katalogu do lokalizacji firmy, która uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Dodaj katalog do lokalizacji firmy zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj katalog do lokalizacji firmy.
Pole Opis
Katalog Wymagane. Zawiera identyfikator katalogu, który można dodać do lokalizacji firmy.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj katalog do lokalizacji firmy może być używana z następującymi wyzwalaczami:

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje katalog do lokalizacji firmy po utworzeniu lokalizacji firmy

W tym przykładowym workflow katalog jest dodawany do lokalizacji firmy po utworzeniu lokalizacji firmy.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z mutacją catalogContextUpdate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo