Pobierz dane rabatu

W procesach workflow wymagających danych rabatu możesz użyć czynności Pobierz dane rabatu w celu pobrania ze sklepu informacji o rabacie.

Konfiguracja

Pola

Czynność Pobierz dane rabatów zawiera następujące pola, które są używane do tworzenia zapytania:

Pola używane w czynnościach Pobierz dane.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba wyników Wymagane. Maksymalna liczba wyników, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania. Jednorazowo możesz zwrócić maksymalnie 100.
Zapytanie Wymagane. Wybierz jedno z typowych zapytań lub opcję Zaawansowane, aby utworzyć własne.

Ciąg znaków zapytania

To jest przykładowe zapytanie dotyczące pobierania aktywnych rabatów, które używają kodu:

method:code AND status:active

Zmienne method i status są filtrami dostępnymi w zapytaniu o rabat i mogą być używane wielokrotnie lub łączone z innymi zmiennymi.

Podczas zapytywania o dane warto znać:

  • Lista dostępnych filtrów rabatów. - Zapytania muszą być zgodne z określoną składnią
  • Nazwy pól wszystkich zapytań można znaleźć w dokumentacji programisty dla obiektu QueryRoot.
  • Wartości pól zapytania nie zawsze są dokumentowane. W niektórych przypadkach wartości można znaleźć w dokumentach API. Wartości pól można też często znaleźć w adresach URL w panelu administracyjnym podczas filtrowania. Na przykład, aby znaleźć wartości zapytań o zamówienie, przefiltruj stronę Zamówienia w panelu administracyjnym, a następnie sprawdź adres URL.
  • Możesz uruchomić lub przetestować zapytanie w swoim sklepie za pomocą aplikacji Shopify GraphiQL.
  • Zwróć uwagę na to, co dzieje się, gdy zapytanie kończy się błędem. Często API zwraca wszystkie wyniki (zamiast żadnego).

Zwrócone dane

Wszystkie czynności Pobierz dane zwracają listę zawierającą od 0 do 100 zasobów. W zależności od przypadku użycia możesz wykorzystywać te dane na różne sposoby:

  • Jeśli musisz obsługiwać każdą pozycję listy indywidualnie, np. aby dodać tag dla każdej z nich, możesz użyć czynności Dla każdej.
  • Jeśli chcesz zagregować dane, na przykład policzyć, ile wyników zostało zwróconych, możesz użyć czynności Liczba lub Suma.
  • Jeśli musisz wyprowadzić listę, na przykład wysłać e-mail ze wszystkimi pozycjami, możesz wykorzystać zwrócone dane bezpośrednio w kolejnych działaniach.

Aby uzyskać dostęp do zwróconych danych w krokach następujących po tej czynności, użyj zmiennej o nazwie Pobierz dane rabatów, która jest listą rabatów. Możesz użyć tej zmiennej zarówno dla warunków, jak i dla czynności. Przykładowo, możesz wysłać listę automatycznych rabatów na aplikacje w ramach czynności Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail:

{% for discount_item in getDiscountData %}
{% if discount_item.discount.__typename == "DiscountAutomaticApp" %}
- {{discount_item.discount.DiscountAutomaticApp.title}}
{% endif %}
{% endfor %}

Wyzwalacze

Możesz użyć tej czynności w każdym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. W workflow, który używa wyzwalacza Zaplanowany czas, workflow rozpoczyna się w określonym czasie, a nie w wyniku zdarzenia. Ponieważ nie ma żadnego konkretnego zdarzenia w Twoim sklepie lub w aplikacji, które uruchamia workflow, żadne dane nie są dołączane automatycznie.

Przykład:

Przykładowy workflow, który powtarza się raz w tygodniu, sprawdza aktywne rabaty, które używają kodu, i wysyła raport e-mailem.

Uruchomienie tego przykładowego workflow jest zaplanowane na każdy poniedziałek na godz. 9:00. Czynność Pobierz dane rabatu służy do gromadzenia danych dotyczących aktywnych rabatów, które używają kodu. W ramach tej czynności ustalana jest liczba rabatów. Jeśli co najmniej jeden rabat zostanie zwrócony, szczegóły zostaną wysłane w wiadomości e-mail.

Referencja API

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo