Wyślij alert Shopify w przypadku błędów

Czynność Wyślij alert Shopify w przypadku błędów polega na wysłaniu alertu w panelu administracyjnym Shopify, wskazującego inny nieudany proces workflow, który uruchamia ten workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Wyślij alert Shopify w przypadku błędów zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Wyślij alert Shopify w przypadku błędów.
Pole Opis
ID workflow ID nieudanego workflow.
Nazwa workflow Nazwa nieudanego workflow.
Wersja workflow Wersja nieudanego workflow.

Wyzwalacze

Czynność Wyślij alert Shopify w przypadku błędów ma trzy ukryte pola dodane przez wyzwalacz. Te pola: ID workflow, Nazwa workflow i Wersja workflow identyfikują nieudany proces workflow wysłany do alertu Shopify. Są one ustawione domyślnie i nie można ich zmieniać.

Czynność Wyślij alert Shopify w przypadku błędów może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który wysyła sprzedawcy alert, gdy realizacja innych procesów workflow nie powiedzie się

W tym przykładowym workflow wysyłany jest do sprzedawcy alert, gdy realizacja innych procesów workflow nie powiedzie się.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo