Dodaj produkty do kolekcji

Czynność Dodaj produkt do kolekcji dodaje produkt, który uruchamia workflow do kolekcji.

Na tej stronie

Pola

Czynność Dodaj produkt do kolekcji zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Dodaj produkt do kolekcji.
Pole Opis
Kolekcje Kolekcje, do których produkt jest dodawany. Kliknij opcję Wybierz kolekcje, aby wybrać kolekcje, do których chcesz dodać produkt. Należy wybrać istniejące kolekcje. Nie można utworzyć nowych kolekcji w ramach czynności Dodaj produkt do kolekcji.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj produkt do kolekcji ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID produktuidentyfikuje produkt, do którego ma zostać dodana kolekcja. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Dodaj produkt do kolekcji może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow, który polega na dodaniu produktu do kolekcji po dodaniu produktu do sklepu

W tym przykładowym workflow produkt jest dodawany do kolekcji podczas jego dodawania do sklepu.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację kolekcjiAddProducts.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo