Pobierz dane wersji roboczej zamówienia

W procesach workflow wykorzystujących dane o wersji roboczej zamówienia możesz użyć czynności Pobierz dane wersji roboczej zamówienia w celu pobrania ze sklepu informacji o wersji roboczej zamówienia. Możesz użyć tej czynności w dowolnym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. Workflow używający wyzwalacza Zaplanowany czas uruchamia się w podanym czasie, a nie w wyniku wystąpienia zdarzenia. Ponieważ w Twoim sklepie lub aplikacji nie wystąpiło konkretne zdarzenie, które uruchamia workflow, żadne dane nie są automatycznie uwzględniane.

Pola

Czynność Pobierz dane wersji roboczej zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Pobierz dane wersji roboczej zamówienia.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba wersji roboczych zamówień Wymagane. Maksymalna liczba wersji roboczych zamówień, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania.
Wybierz zapytanie, aby przefiltrować dane Wymagane. Zapytanie wyszukiwania pozyskujące dane, które mają być użyte w workflow. Wybierz opcję Zaawansowane w celu utworzenia własnego zapytania o wersje robocze zamówień, używając składni wyszukiwania API Shopify.
Edytuj zapytanie Zapytanie wyszukiwania, które jest używane do wyboru wersji roboczych zamówień. To zapytanie może być edytowane w celu dostosowania wyników.

Zwrócone dane

Sama czynność Pobierz dane wersji roboczej zamówienia nie powoduje podjęcia bezpośredniej czynności w Twoim sklepie. Zamiast tego wyodrębnia dane z Twojego sklepu na podstawie zapytania i udostępnia je do wykorzystania w kolejnych krokach w Twoim workflow.

Gdy dodajesz czynność Pobierz dane wersji roboczej zamówienia do workflow, kroki, które następują po tej czynności mają zmienną Pobierz dane wersji roboczej zamówienia w selektorze zmiennych. Aby użyć danych wyodrębnione przez zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz opcję Pobierz dane wersji roboczej zamówienia w sekcji Zwrócone dane panelu konfiguracji. W przypadku niestandardowych zmiennych należy użyć getDraftOrderData obiektu.

Wyzwalacze

Czynność Pobierz dane wersji roboczej zamówienia może być używana w dowolnym workflow.

Przykład

Przykładowy workflow, który powtarza się raz w tygodniu, sprawdza wersje robocze zamówień utworzone w ciągu ostatniego tygodnia i wysyła wiadomość e-mail w celu weryfikacji wersji roboczej zamówienia, jeśli całkowita cena wersji roboczej zamówienia wynosi co najmniej 500 USD.

Uruchomienie tego przykładowego workflow jest zaplanowane na każdą niedzielę na godz. 9:00. Czynność Pobierz dane wersji roboczej zamówienia jest używana do gromadzenia danych wersji roboczych zamówień utworzonych w ostatnim tygodniu. Jeśli łączna kwota wersji roboczej zamówienia wynosi co najmniej 500 USD, wysyłana jest wewnętrzna wiadomość e-mail w celu weryfikacji wersji roboczej zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo