Liczba

Czynność Licz liczy liczbę pozycji na liście i zapewnia taką wartość, taka jak np. liczbę pozycji w zamówieniu.

Pola

Czynność Licz zawiera następujące pola.

Pola użyte w czynności Licz.
Pole Opis
Lista Wymagane. Lista elementów zliczanych przez czynność Liczba .

Zwrócone dane

Sama czynność Licz nie powoduje podjęcia bezpośredniej czynności w Twoim sklepie. Zamiast tego oblicza dane ze sklepu i udostępnia te dane do wykorzystania w kolejnych krokach workflow.

Gdy dodajesz czynność Licz do workflow, kroki, które następują po tej czynności mają zmienną Licz w selektorze zmiennych. Aby wykorzystać dane wyodrębnione przez Twoje zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz Licz w sekcji Zwrócone dane w panelu konfiguracji. Dla niestandardowo utworzonych zmiennych, użyj obiektu Count.

Wyzwalacze

Czynność Licz może być używana w każdym workflow.

Przykład

Przykład workflow, który zlicza ilość zamówień, jakie klient złożył w ciągu ostatniego dnia i wysyła e-mail, jeśli ta liczba jest równa lub większa od trzech.

W tym przykładzie workflow czynność Licz zlicza liczbę zamówień składanych przez klienta w ostatnim dniu. Jeśli liczba zamówień wynosi co najmniej 3, wysyłana jest wewnętrzna wiadomość e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo