Usuń tagi produktu

Czynność Usuń tagi produktu polega na usunięciu tagów z produktu, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń tagi produktu zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń tagi produktu.
Pole Opis
Tagi Tagi przeznaczone do usunięcia z produktu. W tagach rozróżniana jest wielkość liter. Aby usunąć wiele tagów, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wprowadź każdy tag osobno, wpisując go, a następnie naciskając klawisz Enter.
  • Wprowadź wiele tagów, oddzielając je przecinkami. Białe spacje pomiędzy przecinkami są usuwane.

    Na przykład wpisanie tag1,tag2,tag3 i naciśnięcie klawisza Enter powoduje początkowe wyświetlenie tag1,tag2,tag3 w czynności. Po rozpoczęciu czynności usuwane są trzy osobne tagi: tag1, tag2 i tag3.

Wyzwalacze

Czynność Usuń tagi produktu ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID produktu identyfikuje produkt, z którego mają być usunięte tagi. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń tagi produktu może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow, który polega na usunięciu tagu produktu, gdy produkt jest archiwizowany

W tym przykładowym workflow tag produktu jest usuwany, gdy status produktu zmienia się z aktywnego na zarchiwizowany.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację tagsRemove.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo