Pobierz dane klienta

W procesach workflow, które wykorzystują dane klienta, możesz użyć czynności Pobierz dane klienta, aby pobrać informacje o kliencie z Twojego sklepu.

Konfiguracja

Pola

Czynność Pobierz dane klienta zawiera następujące pola, które są używane do tworzenia zapytania:

Pola używane w czynnościach Pobierz dane.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba wyników Wymagane. Maksymalna liczba wyników, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania. Jednorazowo możesz zwrócić maksymalnie 100.
Zapytanie Wymagane. Wybierz jedno z typowych zapytań lub opcję Zaawansowane, aby utworzyć własne.

Ciąg znaków zapytania

To jest przykładowe zapytanie umożliwiające pobranie danych klientów, które zostały zaktualizowane w ostatnim dniu:

updated_at:<='{{ scheduledAt }}' AND updated_at:>'{{ scheduledAt | date_minus: "1 day" }}'

Zmienna updated_at jest filtrem dostępnym w zapytaniu o klientów. Można jej używać wielokrotnie lub w połączeniu z innymi zmiennymi. Zmienna Liquid scheduledAt jest dostępna w procesach workflow, w których używany był wyzwalacz Zaplanowany czas. date_minus Tag Liquid jest specjalnym tagiem Flow, który umożliwia odejmowanie czasu od daty.

Podczas zapytywania o dane warto znać:

  • Lista dostępnych filtrów klientów - Zapytania muszą być zgodne z określoną składnią
  • Nazwy pól wszystkich zapytań można znaleźć w dokumentacji programisty dla obiektu QueryRoot.
  • Wartości pól zapytania nie zawsze są dokumentowane. W niektórych przypadkach wartości można znaleźć w dokumentach API. Wartości pól można też często znaleźć w adresach URL w panelu administracyjnym podczas filtrowania. Na przykład, aby znaleźć wartości zapytań o zamówienie, przefiltruj stronę Zamówienia w panelu administracyjnym, a następnie sprawdź adres URL.
  • Możesz uruchomić lub przetestować zapytanie w swoim sklepie za pomocą aplikacji Shopify GraphiQL.
  • Zwróć uwagę na to, co dzieje się, gdy zapytanie kończy się błędem. Często API zwraca wszystkie wyniki (zamiast żadnego).

Zwrócone dane

Wszystkie czynności Pobierz dane zwracają listę zawierającą od 0 do 100 zasobów. W zależności od przypadku użycia możesz wykorzystywać te dane na różne sposoby:

  • Jeśli musisz obsługiwać każdą pozycję listy indywidualnie, np. aby dodać tag dla każdej z nich, możesz użyć czynności Dla każdej.
  • Jeśli chcesz zagregować dane, na przykład policzyć, ile wyników zostało zwróconych, możesz użyć czynności Liczba lub Suma.
  • Jeśli musisz wyprowadzić listę, na przykład wysłać e-mail ze wszystkimi pozycjami, możesz wykorzystać zwrócone dane bezpośrednio w kolejnych działaniach.

Aby uzyskać dostęp do zwróconych danych w krokach następujących po tej czynności, użyj zmiennej o nazwie Pobierz dane klienta, która jest listą klientów. Możesz użyć tej zmiennej zarówno w warunkach, jak i w czynnościach. Przykładowo, możesz wysłać listę zamówień w ramach czynności Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, np.:

{% for single_customer in GetCustomerData %}
- {{ single_customer.name }}
{% endfor %}

Wyzwalacze

Możesz użyć tej czynności w każdym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. W workflow, który używa wyzwalacza Zaplanowany czas, workflow rozpoczyna się w określonym czasie, a nie w wyniku zdarzenia. Ponieważ nie ma żadnego konkretnego zdarzenia w Twoim sklepie lub w aplikacji, które uruchamia workflow, żadne dane nie są dołączane automatycznie.

Przykład:

Przykładowy workflow, który wysyła wewnętrzną wiadomość e-mail, jeśli nowe konta klientów mają tag Złoty.

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wewnętrzna wiadomość e-mail po utworzeniu nowego klienta posiadającego tag Złoty.

Referencja API

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo