Pobierz dane klienta

W procesach workflow, które wykorzystują dane klienta, możesz użyć czynności Pobierz dane klienta, aby pobrać informacje o kliencie z Twojego sklepu. Możesz użyć tej czynności w dowolnym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. Workflow używający wyzwalacza Zaplanowany czas uruchamia się w podanym czasie, a nie w wyniku wystąpienia zdarzenia. Ponieważ w Twoim sklepie lub aplikacji nie wystąpiło konkretne zdarzenie, które uruchamia workflow, żadne dane nie są automatycznie uwzględniane.

Pola

Czynność Pobierz dane klienta zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Pobierz dane klienta.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba klientów Wymagane. Maksymalna liczba klientów, którzy mogą zostać zwróceni przez wybrane zapytanie wyszukiwania.
Wybierz zapytanie, aby przefiltrować dane Wymagane. Zapytanie wyszukiwania pozyskujące dane, które mają być użyte w workflow. Wybierz opcję Zaawansowane w celu utworzenia własnego zapytania dotyczącego klientów, używając składni wyszukiwania API Shopify.
Edytuj zapytanie Zapytanie wyszukiwania, które jest używane do wybierania klientów. To zapytanie można edytować, aby dostosować wyniki.

Zwrócone dane

Sama czynność Pobierz dane klienta nie powoduje podjęcia bezpośredniej czynności w Twoim sklepie. Zamiast tego wyodrębnia dane z Twojego sklepu na podstawie zapytania i udostępnia je do wykorzystania w kolejnych krokach w Twoim workflow.

Gdy dodajesz czynność Pobierz dane klienta do workflow, kroki, które następują po tej czynności mają zmienną Pobierz dane klienta w selektorze zmiennych. Aby wykorzystać dane wyodrębnione przez Twoje zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz Pobierz dane klienta w sekcji Zwrócone dane w panelu konfiguracji. Dla niestandardowo utworzonych zmiennych, użyj obiektu getCustomerData.

Wyzwalacze

Czynność Pobierz dane klienta może być używana w dowolnym workflow.

Przykład

Przykładowy workflow, który wysyła wewnętrzną wiadomość e-mail, jeśli nowe konta klientów mają tag Złoty.

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wewnętrzna wiadomość e-mail po utworzeniu nowego klienta posiadającego tag Złoty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo