Pobierz dane grup planów sprzedaży

W procesach workflow, które wymagają danych grup planów sprzedaży, możesz użyć czynności Pobierz dane grup planów sprzedaży, aby pobrać informacje o zamówieniach ze swojego sklepu.

Konfiguracja

Pola

Czynność Pobierz dane grup planów sprzedaży zawiera poniższe pola, które są używane do tworzenia zapytania:

Pola używane w czynnościach Pobierz dane.
Pole Opis
Sortuj dane według Wymagane. Parametry, według których sortowane są dane zwracane przez zapytanie wyszukiwania.
Maksymalna liczba wyników Wymagane. Maksymalna liczba wyników, które mogą zostać zwrócone przez wybrane zapytanie wyszukiwania. Jednorazowo możesz zwrócić maksymalnie 100.
Zapytanie Wymagane. Wybierz jedno z typowych zapytań lub opcję Zaawansowane, aby utworzyć własne.

Ciąg znaków zapytania

To jest przykładowe zapytanie umożliwiające pobranie grup planów sprzedaży, które zostały zaktualizowane w ostatnim dniu:

name='Subscribe & Save'

Zmienna category jest filtrem dostępnym w zapytaniu o grupę planów sprzedaży. Można jej używać do wyboru określonych kategorii grup planów sprzedaży.

Podczas zapytywania o dane warto znać:

  • [Lista dostępnych filtrów grup planów sprzedaży - Zapytania muszą być zgodne z określoną składnią
  • Nazwy pól wszystkich zapytań można znaleźć w dokumentacji programisty dla obiektu QueryRoot.
  • Wartości pól zapytania nie zawsze są dokumentowane. W niektórych przypadkach wartości można znaleźć w dokumentach API. Wartości pól można też często znaleźć w adresach URL w panelu administracyjnym podczas filtrowania. Na przykład, aby znaleźć wartości zapytań o zamówienie, przefiltruj stronę Zamówienia w panelu administracyjnym, a następnie sprawdź adres URL.
  • Możesz uruchomić lub przetestować zapytanie w swoim sklepie za pomocą aplikacji Shopify GraphiQL.
  • Zwróć uwagę na to, co dzieje się, gdy zapytanie kończy się błędem. Często API zwraca wszystkie wyniki (zamiast żadnego). ](https://shopify.dev/docs/api/admin-graphql/2023-10/objects/QueryRoot#connection-queryroot-sellingplangroups)

Zwrócone dane

Wszystkie czynności Pobierz dane zwracają listę zawierającą od 0 do 100 zasobów. W zależności od przypadku użycia możesz wykorzystywać te dane na różne sposoby:

  • Jeśli musisz obsługiwać każdą pozycję listy indywidualnie, np. aby dodać tag dla każdej z nich, możesz użyć czynności Dla każdej.
  • Jeśli chcesz zagregować dane, na przykład policzyć, ile wyników zostało zwróconych, możesz użyć czynności Liczba lub Suma.
  • Jeśli musisz wyprowadzić listę, na przykład wysłać e-mail ze wszystkimi pozycjami, możesz wykorzystać zwrócone dane bezpośrednio w kolejnych działaniach.

Aby uzyskać dostęp do zwróconych danych w krokach, które należy wykonać po tej czynności, użyj zmiennej o nazwie Pobierz dane grup planów sprzedaży, która jest listą grup planów sprzedaży. Możesz użyć tej zmiennej zarówno w warunkach, jak i w czynnościach. Przykładowo, możesz wysłać listę grup planów sprzedaży w ramach czynności Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail, np.:

{% for getSellingPlanGroupData_item in getSellingPlanGroupData %}
  {{getSellingPlanGroupData_item.name}}
{% endfor %}

Przykład:

Przykładowo, uruchomienie workflow jest zaplanowane na każdą niedzielę na godz. 9:00. Czynność Pobierz dane grup planów sprzedaży jest używana do gromadzenia danych grup planów sprzedaży utworzonych w ostatnim tygodniu. Jeśli produkty powiązane z grupami planów sprzedaży są Twoimi bestsellerami, position grupy planów sprzedaży może wzrosnąć.

Referencja API

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo