Aktualizacja statusu produktu

Czynność Aktualizuj status produktu umożliwia zmianę statusu produktu.

Wyzwalacze

Ta czynność ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz lub poprzedni krok workflow. Pole ID produktu identyfikuje produkt. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić. W rezultacie czynność Aktualizuj status produktu może być wykonywana w procesach workflow, w których dostępna jest czynność Pobierz dane produktu, lub w wyzwalaczach zawierających produkt lub wariant, takich jak:

Przykład

Przykład workflow, który archiwizuje produkt, gdy wszystkie jego warianty są wyprzedane

W tym przykładzie workflow produkty są archiwizowane, gdy wszystkie ich warianty zostały wyprzedane.

Znane ograniczenia

Ta czynność oznacza aktualizację produktu, co powoduje uruchomienie wyzwalaczy związanych z aktualizacją produktu. Jeśli połączysz tę czynność z wyzwalaczami, które uruchamiają się po aktualizacji produktu, workflow będzie przebiegać bez końca w pętli. Z tego powodu czynność Aktualizuj status produktu nie powinna być łączona z wyzwalaczami związanymi z aktualizacjami produktów, takimi jak Zaktualizowano status produktu. Możesz uniknąć pętli, dodając warunki do workflow. Na przykład, jeśli workflow archiwizuje produkt, możesz sprawdzić, czy produkt jest już zarchiwizowany.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację productUpdate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo