Usuń metapole produktu

Czynność Usuń metapole produktu polega na usunięciu metapól z produktu, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole produktu zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole produktu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole produktu ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID produktu identyfikuje produkt, z którego ma zostać usunięte metapole. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole produktu może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który usuwa metapole produktu podczas archiwizacji produktu

W tym przykładowym workflow metapole produktu jest usuwane, gdy status produktu zmieni się z aktywnego na zarchiwizowane.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo