Usuń metapole produktu

Czynność Usuń metapole produktu polega na usunięciu metapól z produktu, który uruchamia workflow.

Pola

Czynność Usuń metapole produktu zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole produktu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole produktu ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID produktu identyfikuje produkt, z którego ma zostać usunięte metapole. ID produktu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole produktu może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykładowy proces workflow, który usuwa metapole produktu podczas archiwizacji produktu

W tym przykładowym workflow metapole produktu jest usuwane, gdy status produktu zmieni się z aktywnego na zarchiwizowany.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo