Usuń metapole wariantu produktu

Czynność Usuń metapole wariantu produktu polega na usunięciu metapól z wariantu produktu, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole wariantu produktu zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole wariantu produktu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole wariantu produktu ma ukryte pola dodane przez wyzwalacz. Te pola: ID produktu i ID wariantu produktu identyfikują produkt i wariant produktu, z których mają zostać usunięte metapola. ID produktu i ID wariantu produktu są ustawione domyślnie i nie można ich zmienić.

Czynność Usuń metapole wariantu produktu może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który usuwa metapole wariantu produktu, gdy zapasy wariantu są poniżej 10

W tym przykładowym workflow metapole wariantu produktu jest usuwane, gdy zapasy wariantu są poniżej 10.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo