Wyślij fakturę do zamówienia

Czynność Wyślij fakturę do zamówienia polega na wysłaniu e-maila z fakturą za zamówienie, które uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Wyślij fakturę do zamówienia zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Wyślij fakturę do zamówienia.
Pole Opis
Adres e-mail odbiorcy Wymagane. Adres e-mail odbiorcy.
Adres e-mail nadawcy Wymagane. Adres e-mail nadawcy, który może być adresem e-mail sklepu lub jednym z adresów e-mail konta pracownika.
Temat Wymagane. Temat e-maila z fakturą.
Niestandardowa wiadomość Opcjonalne. Opcjonalna niestandardowa wiadomość do dołączenia do e-maila.

Wyzwalacze

Czynność Wyślij fakturę do zamówienia może być używana w procesach workflow, które są uruchamiane przez następujące wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który wysyła fakturę do zamówienia po utworzeniu zamówienia

W tym przykładowym workflow faktura do zamówienia jest wysyłana na adres e-mail klienta po utworzeniu zamówienia.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu faktur do zamówień, sprawdź mutację OrderInvoiceSend.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo