Skicka orderfaktura

Åtgärden Skicka orderfaktura skickar ett e-postmeddelande med faktura för den order som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Skicka orderfaktura innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skicka orderfaktura.
Fält Beskrivning
Mottagarens e-postadress Krävs. E-postadressen till mottagaren.
Avsändarens e-postadress Krävs. Avsändarens e-postadress, vilket kan vara butikens e-postadress eller en e-postadress till ett personalkonto.
Ämne Krävs. Ämnet för e-postmeddelandet med faktura.
Anpassat meddelande Valfritt. Ett valfritt anpassat meddelande som kan inkluderas i e-postmeddelandet.

Utlösare

Åtgärden Skicka orderfaktura kan användas i arbetsflöden som startar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en orderfaktura när en order skapas

I det här arbetsflödet skickas en orderfaktura till kundens e-postadress när en order skapas.

API-uppgifter

Om du vill veta mer om hur du skickar orderfakturor, granska OrderInvoiceSend-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis