Flytta en distributionsorder

Åtgärden Flytta distributionsorder uppdaterar den tilldelade platsen för en distributionsorder. Om åtgärden Flytta distributionsorder utförs för en distributionsorder som inte kan flyttas eller på poster som är tilldelade på den nya platsen, registreras ett fel i arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Flytta distributionsorder innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Flytta distributionsorder.
Fält Beskrivning
Ny plats Plats-ID för platsen som ordern kommer att flyttas till.

Utlösare

Åtgärden Flytta distributionsorder tillämpas på distributionsordrar. Åtgärden använder ett distributionsorder-ID för att identifiera distributionsordern som ska flyttas. Distributionsorder-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Flytta distributionsorder kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Åtgärden Flytta distributionsorder kan även användas i alla arbetsflöden som itereras via distributionsordrar som använder åtgärden För varje loop (iteration).

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som flyttar en distributionsorder när en distributionsbegäran avvisas

I det här exempelarbetsflödet flyttas en distributionsorder efter att en distributionsbegäran har avvisats av en distributionstjänst.

API-uppgifter

Se mutationen fulfillmentOrderMove för att få mer information.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis