Skicka internt e-postmeddelande

Åtgärden Skicka internt e-postmeddelande skickar ett e-postmeddelande från flow@shopify.com. Verifiera att din e-post inte filtrerar ut e-postmeddelanden från den här adressen om du har problem med att ta emot e-postmeddelanden från Flow.

Eftersom variabler inte kan användas för att anpassa adressen som ett e-postmeddelande skickas till används åtgärden Skicka intern e-post bäst för att skicka e-postmeddelanden till personal.Använd marknadsföringsautomatiseringar för att automatisera e-postmeddelanden till kunder.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Skicka internt e-postmeddelande innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Skicka intern e-post.
Fält Beskrivning
E-postadress E-postadressen som meddelandet skickas till. Om du vill skicka e-postmeddelanden till flera personer, separera deras e-postadresser med ett kommatecken. Du kan inte använda variabler för att anpassa e-postadressen.
Ämne Ämnet för e-postmeddelandet.
Meddelande Meddelandet i e-postmeddelandet.

Utlösare

Åtgärden Skicka intern e-post kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när en order värd mer än 500 USD läggs

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när en order värd mer än 500 USD läggs.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis