Hämta kategoridata

I arbetsflöden som använder kategoridata kan du använda åtgärden Hämta kategoridata för att hämta kategori-information från din butik. Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

Fält

Åtgärden Hämta kategoridata innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden "Hämta kategoridata".
Fält Beskrivning
Sortera data efter Krävs. De parametrar som datan som returneras av sökfrågan sorteras efter.
Maximalt antal kategorier Krävs. Maximalt antal kategorier som kan returneras av den sökfråga du väljer.
Välj en fråga för att filtrera data Krävs. Sökfrågan som erhåller de data som ska användas i arbetsflödet. Välj Avancerat för att skapa en egen produktseriefråga genom att använda söksyntax i Shopifys API.
Redigera fråga Sökfrågan som används för att välja kategorier. Den här frågan kan redigeras för att anpassa resultaten.

Returnerade data

Åtgärden Hämta kategoridata vidtar i sig själv inga direkta åtgärder i din butik. I stället extraherar den data från din butik baserat på din fråga, och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Hämta kategoridata i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en Hämta kategoridata-variabel tillgänglig i variabelväljaren. Välj Hämta kategoridata i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att välja data som har extraherats av din fråga. För anpassade skapade variabler använder du getCollectionData-objekt.

Utlösare

Åtgärden Hämta kategoridata kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett internt e-postmeddelande om det finns några kategorier med titeln Ny.

I det här exempelarbetsflödet skickas ett internt e-postmeddelande om det finns några kategorier med titeln Ny.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis