Lägg till orderpost

Åtgärden Lägg till orderradsartikel lägger till en produktvariant till ordern som startar arbetsflödet. Denna åtgärd kan användas för att lägga till en gratis eller betald produktvariant som du avser att debitera för.

Åtgärden Lägg till orderradsartikel körs när kassan är klar, så kunderna ser bara radartikeln om de ser sin order.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Lägg till radartikel för ordern innehåller följande fält.

Fält Beskrivning
Produktvariant Krävs. Klicka på knappen Bläddra i det här fältet för att välja en produktvariant från din butik.

Det här fältet stöder även en manuellt angiven produktvariants GID för att identifiera den produkt som ska läggas till i ordern. Formatet för GID är gid://shopify/ProductVariant/, följt av variant-ID-nummer.

Du besöker till exempel en variants sida i Shopify-admin. URL i din webbläsares adressfält är https://admin.shopify.com/store/shopname/products/1234567/variants/36485954240671. Variant-ID är 36485954240671 och produktvariantens GID är gid://shopify/ProductVariant/36485954240671.
Kvantitet Krävs. Mängden produkt som arbetsflödet lägger till i en order. Kvantiteten måste vara större än noll. Fältet stöder liquid. En liquid måste värderas till ett nummer annars kommer det att leda till ett runtime-fel.
Tillåt duplicerade varianter När det är markerat lägger arbetsflödet till variantkvantiteten i ordern, även om varianten redan är en del av ordern.
Skicka orderuppdateringar via e-post till kund När det är markerat meddelar arbetsflödet kunden om alla ändringar i ordern, inklusive ytterligare betalningar.
Ordertidslinjeanteckning När text anges lägger arbetsflödet till den som en anteckning på orderns tidslinje.

Utlösare

Åtgärden Lägg till radartikel för ordern har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Order-ID identifierar ordern som du ska lägga till linjer på. Order-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till orderradsartikel kan användas i arbetsflöden som har en åtgärd för hämta orderdata eller utlösare som innehåller en order, till exempel:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till radartiklar när en order skapas som kostar över 10 000

I det här arbetsflödet läggs en gratis artikel till i en order när orderkostnaden är över 10 000 USD.

API-uppgifter

För mer information, granska orderEditAddVariant-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis