Lägg till metafält för kund

Åtgärden Lägg till metafält för kund lägger till ett metafält till kunden som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den kunden.

Fält

Åtgärden Lägg till metafält för kund innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till metafält för kund.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andras.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den information som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Lägg till metafält för kund har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Kund-ID identifierar kunden där du ska lägga till ett metafält. Kund-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till metafält för kund kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för kund när en kund skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs ett metafält för kund till för alla nyskapade kunder.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis