Uppdatera metafält för kund

Åtgärden Uppdatera metafält för kund lägger till ett metafält till kunden som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den kunden.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera metafält för kund innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera metafält för kund.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera metafält för kund har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Kund-ID identifierar kunden där du ska lägga till ett metafält. Kund-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Uppdatera metafält för kund kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för kund när en kund skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs ett metafält för kund till för alla nyskapade kunder.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis