Lägg till metafält för produktserie

Åtgärden Lägg till metafält för kategori lägger till ett metafält i kategorin som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den kategorin.

Fält

Åtgärden Lägg till metafält för kategori innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till metafält för kategori.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andras.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den information som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Lägg till metafält för kategori har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Kategori-ID identifierar kategorin där ett metafält ska läggas till. Kategori-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Lägg till metafält för kategori kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för kategori när en kategori skapas

I det här exempelarbetsflödet läggs en kategoris metafält till för alla nyskapade kategorier.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis