Uppdatera metafält för kategori

Åtgärden Uppdatera metafält för kategori lägger till ett metafält i kategorin som utlöser arbetsflödet eller uppdaterar ett befintligt metafält för den kategorin.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Uppdatera metafält för kategori innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Uppdatera metafält för kategori.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.
Värde Krävs. Värdet är den informations som ska sparas i metafältet. Värdet sparas alltid som en sträng, oavsett typ av metafält.
Typ Datatyp för metafältets värde.

Utlösare

Åtgärden Uppdatera metafält för kategori har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Kategori-ID identifierar kategorin där ett metafält ska läggas till. Kategori-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Uppdatera metafält för kategori kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till ett metafält för produktserie när en produktserie skapas

I det här arbetsflödet läggs en produktseries metafält till för alla nyskapade produktserier.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis