Lägg till produkttaggar

Åtgärden Lägg till produkttaggar lägger till en tagg till produkten som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Lägg till produkttaggar innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Lägg till produkttaggar.
Fält Beskrivning
Taggar Taggarna som ska läggas till en produkt. Taggar är skiftlägeskänsliga. Gör något av följande för att lägga till flera taggar:
  • Ange varje tagg separat genom att skriva taggen och sedan trycka på entertangenten.
  • Ange flera taggar genom att separera dem med kommatecken. Mellanslag mellan kommatecken tas bort.

    Till exempel, om du anger tagg1,tagg2,tagg3 och sedan trycker på entertangenten blir det tagg1,tagg2,tagg3 som först visas i åtgärder. När åtgärden genomförs, läggs tre separata taggar till: tagg1, tagg2 och tagg3.

Utlösare

Åtgärden Lägg till produkttaggar har ett dolt fält som läggs till av utlösaren. Det här fältet, Produkt-id, identifierar produkten som du vill lägga till taggar för. Produkt-id är inställt som standard och kan användas med utlösare som innehåller produkter eller varianter, till exempel:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en taggar när en produkt läggs till i butiken

I det här arbetsflödet läggs new arrival till för alla nyskapade produkter.

API-detaljer

Granska tagsAdd-mutationen för mer information.

Vanliga problem

Flow uppger att en tagg har lagts till men taggen inte är tillgänglig i administratören.

Orsak: En app (oftast) eller administratörsanvändare har skrivit över taggen. Det händer eftersom många appar använder samma händelser som Flow, till exempel Order skapad. Flow avslutas ofta först, och sedan gör andra appar ändringar som inte tar hänsyn till de nya taggarna.

Lösning: Den bästa lösningen skulle vara att appen har en åtgärd i Flow som du kan anropa efter Flow-körningar. Om en sådan åtgärd inte är tillgänglig bör du kontakta apputvecklarna och fråga dem hur du undviker att skriva över dina taggar. Om du inte kan lösa problemet med appen kan du försöka infoga ett väntesteg i Flow så att taggarna läggs till senare i Flow.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis