Produktstatus uppdaterad

Utlösaren Produktstatus uppdaterad startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp ändrar statusen för en produkt.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Produktstatus uppdaterad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som gör en produkt tillgänglig i webbutikens försäljningskanal när dess status ändras från arkiverad till aktiv

I det här exempelarbetsflödet görs en produkt tillgänglig i webbutikens försäljningskanal när dess status ändras från arkiverad till aktiv.

Testa utlösaren "Produktstatus har uppdaterats"

Ändra en produkts status för att testa ett arbetsflöde som startas med den här utlösaren.

API-detaljer

Utlösaren "Produktstatus uppdaterad" gör det möjligt att vidta åtgärder med "ProductPublication Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis