Produktstatus uppdaterad

Utlösaren Produktstatus uppdaterad startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp ändrar statusen för en produkt.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Produktstatus uppdaterad".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som gör en produkt tillgänglig i webbutikens försäljningskanal när dess status ändras från arkiverad till aktiv

I det här exempelarbetsflödet görs en produkt tillgänglig i webbutikens försäljningskanal när dess status ändras från arkiverad till aktiv.

Testa utlösaren ”Produktstatus uppdaterad”

Ändra en produkts status för att testa ett arbetsflöde som startas med den här utlösaren.

API-detaljer

Utlösaren "Produktstatus uppdaterad" gör det möjligt att vidta åtgärder med "ProductPublication Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis