Distributionsordern har schemalagts på nytt

Utlösaren Distributionsorder har schemalagts på nytt startar ett arbetsflöde när en distributionstjänst nekar din distributionsförfrågan.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Distributionsorder har schemalagts på nytt.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som uppdaterar en kundanteckning när en distribution schemaläggs på nytt

I det här exempelarbetsflödet uppdateras en kundanteckning när en distribution schemaläggs på nytt om av tjänsteleverantören.

Testa utlösaren Distributionsorder schemalagd på nytt

Denna utlösare gäller för tredjepartsdistributioner, inte för manuella distributionshändelser. Om du vill testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren, kontakta din tredjeparts distributionstjänst för att ta reda på hur du lägger en testorder.

API-uppgifter

Med utlösaren Distributionsorder har schemalagts på nytt kan åtgärder vidtas med Order Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis