Kundtaggar har tagits bort

Utlösaren Kundtaggar har tagits bort startar ett arbetsflöde när en eller fler taggar tas bort från en kund.

Fält

Utlösaren Kundtaggar har tagits bort innehåller följande fält, som kan användas i villkor och åtgärder, samt för att hämta data i arbetsflödet:

Fält i utlösaren kundtaggar har tagits bort.
Fält Beskrivning
Taggar En lista över de taggar som togs bort från kunden.
Kund Kunden från vilken taggar togs bort.
Shop Butiken där taggarna togs bort.

Åtgärder

Eftersom utlösaren returnerar fälten Taggar, Kund och Butik kan åtgärder som kräver dessa fält användas med utlösaren, till exempel:

Testa utlösaren Kund skapad

Ta bort en tagg från en kund för att testa ett arbetsflöde som startar med den här utlösaren.

API-detaljer

Utlösaren Kundtaggar har tagits bort gör att åtgärder kan använda data från Customer Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis