Kundetagger fjernet

Utløseren Kundetagger fjernet starter en arbeidsflyt når én eller flere tagger fjernes fra en kunde.

Felter

Utløseren Kundetagger fjernet inneholder følgende felter, som kan brukes i betingelser og handlinger, og for å hente data inn i arbeidsflyten:

Felter i utløseren Kundetagger fjernet.
Felt Beskrivelse
Tagger En liste over tagger som er fjernet fra kunden.
Kunde Kunden taggene er fjernet fra.
Shop Butikken taggene ble fjernet i.

Handlinger

Fordi utløseren returnerer feltene Tagger, Kunde og Butikk, kan handlinger som krever disse feltene brukes med utløseren, som for eksempel:

Teste utløseren Kunde opprettet

For å teste en arbeidsflyt som starter med denne utløseren må du fjerne en tagg fra en kunde.

API-detaljer

Med utløseren Kundetagger fjernet kan handlinger bruke data fra Customer Graphql API-objektet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis