Oppdater butikkmetafelt

Handlingen Oppdater metafelt for butikk legger til et metafelt i butikken som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt i butikken.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for butikk inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for butikk.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for butikk kan brukes i alle arbeidsflyter.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et butikkmetafelt når en samling opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til et butikkmetafelt når en samling opprettes i den aktuelle butikken.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis