Oppdater metafelt for produkt

Handlingen Oppdater metafelt for produkt legger til et metafelt for produktet som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for produktet.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for produkt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for produkt.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for produkt har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet metafeltet skal legges til for. Produkt-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for produkt kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et metafelt for produkter når et produkt legges til i butikken

I dette arbeidsflyteksempelet legges et produktmetafelt til alle produkter når de legges til i butikken.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis