Kanseller bestillingen

Handlingen Kanseller bestilling kansellerer bestillingen som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felt

Handlingen Kanseller bestilling inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Kanseller bestilling.
Felt Beskrivelse
Send et varsel til kunden Når denne er merket av varsler arbeidsflyten kunden om at bestillingen er kansellert.
Årsak Obligatorisk. Indikerer årsaken til at bestillingen er kansellert. Som standard er årsaken angitt til Kunden har endret/kansellert bestillingen.
Refunder varer Når denne er merket, vil belastninger for produktet og tollavgifter bli refundert til kunden.
Refunder frakt Når denne er merket, vil fraktkostnader bli refundert til kunden.
Tilbakefør til lager Når denne er merket, returneres varer fra bestillingen til butikkens lagerbeholdning.

Utløsere

Handlingen Kanseller bestilling har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Order ID (eller order.id) identifiserer bestillingen som skal kanselleres. Bestillings-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Kanseller bestilling kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som kansellerer en bestilling hvis risikonivået er høyt

I dette arbeidsflyteksempelet kanselleres en bestilling hvis risikonivået er høyt.

API-detaljer

Gå gjennom Kanseller en bestilling for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis