Hent informasjon om abonnementskontrakt

I arbeidsflyter som bruker data om abonnementskontrakter kan du bruke handlingen Hent data om abonnementskontrakt til å hente informasjon om abonnementskontrakter fra butikken. Du kan bruke denne handlingen i alle arbeidsflyter, inkludert utløseren Planlagt tid. I en arbeidsflyt som bruker utløseren Planlagt tid starter arbeidsflyten på et tidspunkt du bestemmer, og ikke som et resultat av en hendelse. Fordi det ikke er noen bestemt hendelse i butikken eller fra en app som starter arbeidsflyten, er ingen informasjon automatisk inkludert.

På denne siden

Felt

Handlingen Hent informasjon om abonnementskontrakt inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Hent informasjon om abonnementskontrakt.
Felt Beskrivelse
Maksimalt antall abonnementskontrakter Påkrevd. Det maksimale antallet abonnementskontrakter som kan returneres av spørringen du velger.
Velg en spørring for å filtrere data Påkrevd. Søkespørringen som henter dataene som brukes i arbeidsflyten. Velg Avansert for å utforme din egen spørring om abonnementskontrakter ved å bruke søkesyntaksen i Shopifys API.
Rediger spørring Søkespørringen som brukes for å velge abonnementskontrakter. Denne spørringen kan redigeres for å tilpasse resultatene.

Returnerte data

Handlingen Hent data om abonnementskontrakt utfører ingen direkte handlinger i butikken i seg selv. I stedet henter den informasjon fra butikken basert på spørringen, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for bruk i påfølgende trinn i arbeidsflyten.

Når du legger til handlingen Hent data om abonnementskontrakt i en arbeidsflyt, vil trinn som følger denne handlingen ha variabelen Hent data om abonnementskontrakt tilgjengelig i variabelvelgeren. For å bruke data som er hentet i spørringen i etterfølgende betingelser eller handlinger, må du velge Hent data om abonnementskontrakt i seksjonen Returnerte data i konfigurasjonspanelet. Bruk getSubscriptionContractData-objektet for tilpassede opprettede variabler.

Utløsere

Handlingen Hent informasjon om abonnementskontrakt kan brukes i alle arbeidsflyter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis