Hent informasjon om abonnementskontrakt

I arbeidsflyter som bruker data om abonnementskontrakter kan du bruke handlingen Hent data om abonnementskontrakt til å hente informasjon om abonnementskontrakter fra butikken.

Konfigurasjon

Felter

Handlingen Hent data om abonnementskontrakt inneholder følgende felter, som brukes til å sette sammen spørringen:

Felter som brukes i handlinger av typen Hent data.
Felt Beskrivelse
Sorter data etter Påkrevd. Parameterne dataene som returneres av søket sorteres etter.
Maksimalt antall resultater Obligatorisk. Det maksimale antallet resultater som kan returneres av spørringen du velger. Du kan returnere opptil 100 av gangen.
Spørring Obligatorisk. Velg mellom vanlige spørringer, eller velg Avansert for å utforme din egen.

Spørringsstreng

Dette er en eksempelspørring for å hente abonnementskontrakter med statusen ACTIVE:

status: ACTIVE

Variabelen status er et filter som er tilgjengelig for Abonnementskontraktsspørringen, og kan brukes flere ganger.

Når du henter data, er det nyttig å vite:

  • En liste over tilgjengelige filtre - Spørringer må følge en bestemt syntaks
  • Du finner spørringsfeltnavn for alle spørringer i utviklerdokumentasjonen for QueryRoot-objektet.
  • Spørringsfeltverdier er ikke alltid dokumentert. I noen tilfeller kan du finne verdiene ved å se i API-dokumentasjonen. Alternativt finner du ofte feltverdier i URL-adressene i administrator når du filtrerer. For å finne noen bestillingsspørringsverdier, kan du for eksempel filtrere Bestillinger-siden i administrator og kontrollere URL-adressen.
  • Du kan kjøre eller teste en spørring i butikken ved å bruke Shopify GraphiQL-appen.
  • Vær oppmerksom på hva som skjer hvis spørringen mislykkes. API-et returnerer ofte alle resultater (i stedet for ingen).

Returnerte data

Alle handlinger av typen Hent data returnerer en liste på mellom 0 og 100 ressurser. Avhengig av bruksområdet kan disse dataene brukes på ulike måter:

  • Hvis du har behov for å håndtere hvert listeelement individuelt, som å legge til en tagg for hvert element, kan du bruke handlingen For each.
  • Hvis du har behov for å aggregere data, som å telle hvor mange resultater som er returnert, kan du bruke handlingene Count eller Sum.
  • Hvis du har behov for å returnere listen, som å sende en e-postmelding med alle elementer, kan du bruke returnerte data direkte i påfølgende handlinger.

For å få tilgang til returnerte data i trinn som følger denne handlingen kan du bruke variabelen Hent data om abonnementskontrakt, som er en liste med abonnementskontrakter. Du kan bruke denne variabelen i både betingelser og handlinger. Du kan for eksempel sende listen over bestillinger i handlingen Send interne e-postmeldinger slik som dette:

{% for single_contract in GetSubscriptionContractData %}
- {{ single_contract.name }}
{% endfor %}

Utløsere

Du kan bruke denne handlingen i alle arbeidsflyter, inkludert utløseren Planlagt tid. I en arbeidsflyt som bruker utløseren Planlagt tid starter arbeidsflyten på et tidspunkt du bestemmer, og ikke som et resultat av en hendelse. Fordi det ikke er noen bestemt hendelse i butikken eller fra en app som starter arbeidsflyten, er ingen informasjon automatisk inkludert.

API-referanse

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis