Prøve arbeidsflytkjøringer på nytt i Shopify Flow

Et manuelt nytt forsøk kan gjøre det enklere å feilsøke arbeidsflyten og rette problemer med tidligere kjøringer i Shopify Flow. En enkeltkjøring eller kjøringer fra samme arbeidsflyt kan prøves på nytt etter at problemer som påvirket opprinnelig(e) kjøring(er) er adressert.

Hensyn ved nye kjøringsforsøk

 • En arbeidsflyt kan ikke fortsatt kjøre eller vente (du må vente til kjøringen er vellykket eller har feil)
 • For å prøve en kjøring på nytt, må den tilhørende arbeidsflyten være aktiv. Du kan gjøre dette ved å gå til arbeidsflytens sammendragsside og klikke på Aktiver.
 • Arbeidsflytkjøringen må samsvare med utløseren som ble brukt av den opprinnelige kjøringen. Når en utløser endres og ikke lenger samsvarer med den opprinnelige kjøringen, er det ikke lenger mulig med nye forsøk.
 • Manuelle nye forsøk bruker samme utløserdata som den opprinnelige kjøringen (for eksempel ID-en til ressursen som startet arbeidsflyten).
 • Manuelle nye forsøk henter de nyeste dataene fra Get data-handlinger, og bruker oppdaterte data i betingelser og handlinger.

Prøve en kjøring på nytt fra siden Kjøredetaljer

 1. Se detaljer for en kjøring ved å klikke på koblingen i varselet om arbeidsflytfeil, eller ved å gå til kjøringen i Flow-appen.
 2. Feilsøk kjøringen og arbeidsflyten. Identifiser hvilke trinn som ikke ga de forventede resultatene, og kontroller konfigurasjonen av dem i redigeringsprogrammet for arbeidsflyter. Kontroller at administratorressursene som brukes av kjøringen har de forventede egenskapene. Finn ut mer om feilsøking av Flow-feil.
 3. Løs problemet/problemene som er identifisert i arbeidsflyten og ressursene.
 4. Gå tilbake til siden med kjøredetaljer, velg alternativet Prøv kjøring på nytt og følg beskjedene.
 5. Når en kjøring er forsøkt på nytt, vises et banner øverst på siden med kjøredetaljer, med en kobling for å se nye forsøk på kjøringer.

Nye forsøk på kjøringer fra sammendragssiden for arbeidsflyten

 1. Velg en arbeidsflyt fra arbeidsflytlisten i Flow-appen for å gå til siden med arbeidsflytsammendraget.
 2. Se detaljer for kjøringene for å finne ut hva som gikk feil eller ga uventede resultater, og bekreft at alle kjøringer som skal prøves på nytt hadde samme problem.
 3. Feilsøke kjøringer og arbeidsflyten. Identifiser hvilke steg som ikke fungerte som forventet, og sjekk konfigurasjonen deres i redigeringsprogrammet for arbeidsflyter. Bekreft at alle administratorressurser som brukes av kjøringen har de forventede attributtene. Finn ut mer om feilsøking av Flow-feil.
 4. Løs problemet/problemene som er identifisert i arbeidsflyten og ressursene.
 5. Velg alle kjøringer som er påvirket av problemet og som skal prøves på nytt i arbeidsflytsammendraget. Velg deretter Prøv kjøringer på nytt fra handlingsmenyen, og følg beskjedene.
 6. Oppdater siden for å oppdatere listen over nylige kjøringer og se nye kjøringer. For å se nye forsøk knyttet til en bestemt kjøring, kan du klikke på Vis-ikonet i kolonnen for nye forsøk.

Se status for nye forsøk

Fra sidene Nylige kjøringer og Arbeidsflytsammendrag

Kolonnen Nye forsøk indikerer om en kjøring er prøvd på nytt ved å vise et ikon. Hvis du klikker på ikonet, filtreres kjørinslisten for å vise den opprinnelige kjøringen og nye forsøk.

Kolonnen Startet med indikerer om en utløserhendelse, en manuell kjøring eller et manuelt nytt forsøk startet kjøringen.

Fra siden Kjøredetaljer

På siden med kjøredetaljer vises et banner, med en kobling for å se den opprinnelige kjøringen og nye forsøk i kjørelisten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis