Tidsplaner, hent data og løkker

I de fleste tilfeller kan du bygge en arbeidsflyt ved å koble flere betingelser og handlinger til en utløser som kjører når en hendelse oppstår. I noen brukstilfeller kan du se at det ikke finnes noen utløser for det du ønsker å gjøre, eller du har behov for at den kjører i en viss tid, eller du må jobbe med en liste med data.

La oss for eksempel si at du ønsker å hente et daglig sammendrag av ikke-behandlede bestillinger. Med denne funksjonsgruppen kan du kjøre en arbeidsflyt som kjører hver dag til et bestemt tidspunkt, som henter disse bestillingene, og som deretter sender deg et sammendrag av dem.

I dette dokumentet lærer du mer om utløseren Planlagt tid, handlinger av typen Hent data og For each-handlingen. Hvis du er usikker på hvordan du kan bruke disse funksjonene best, kan du utforske flere eksempler og maler som bruker disse utløserne og handlingene, eller du kan se denne forklaringsvideoen.

Utløseren Planlagt tid

I stedet for å starte en arbeidsflyt på grunn av en hendelse, starter utløseren Planlagt tid en arbeidsflyt på en bestemt dato og klokkeslett, som du spesifiserer. Du kan også planlegge arbeidsflyten slik at den kjører hver time, dag, uke eller måned. Som et resultat av at den kjøres etter en tidsplan, må du bruke en handling for å hente data som kunder, bestillinger eller produkter dersom du vil bruke dette. Dette kan du gjøre med handlinger av typen Hent data.

Handlinger av typen Hent data

De fleste handlinger endrer noe i butikken (f.eks. å legge til tagger for en kunde) eller sender en kommando til en app (som å instruere en app til å sende et push-varsel til en kunde).

Handlinger av typen Hent data henter data fra butikken for bruk i Flow. Disse handlingene kaller en spørring med et sett filtre, for eksempel for å kun hente noe som er oppdatert i løpet av den siste dagen. Handlingen returnerer en liste med data som samsvarer med disse datoene. Handlingen Hent bestillingsdata kaller for eksempel Bestillinger-spørringen i Admin API, og returnerer en liste med bestillinger som samsvarer med spørringen.

Følgende handlinger henter informasjon fra butikken, slik at du kan bruke disse dataene i arbeidsflyten. Se hver enkelt handling for mer informasjon om filtrering av data, og hvilke data som returneres:

Liquid-tagger

Når du bruker en handling av typen Hent data med datoer, kan du bruke Liquid-taggene date_minus og date_plus for å endre datoer i spørringen. For å beregne en dato fem dager før den planlagte kjøretiden til en arbeidsflyt kan du for eksempel bruke følgende Liquid-kode:

{{ scheduledAt | date_minus: "5 days" }}

For mer informasjon om bruk av disse taggene kan du se dokumentasjonen om Liquid-variabler.

Løkker

Ved bruk av en handling av typen Hent data får du en liste data som samsvarer med spørringen. Du kan bruke For each-handlingen til å kjøre gjennom listen. I en For each-løkke kan du bruke betingelser og handlinger som bare gjelder det enkelte elementet.

Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som inneholder handlingen Hent bestillingsdata. Du kan deretter bruke For each-handlingen for å legge til en tagg i hver enkelt bestilling.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med bestillinger hver uke og legger til en tagg for hver innhentede bestilling.

Aggregeringshandlinger

Når du jobber med lister, kan det hende du ønsker å telle antall elementer for senere bruk i betingelser og handlinger. Du kan for eksempel kontrollere at det er mer enn 0 resultater før du sender en e-postmelding. Flow inneholder disse handlingene for å utføre beregninger på listedata i en arbeidsflyt:

  • Antall – returnerer antall oppføringer i en liste
  • Summer – legger sammen verdiene for oppføringene i en liste

Kjente begrensninger

  • Handlingene Hent data og For each kan bare kjøres på lister med inntil 100 elementer.
  • Utløseren Planlagt tid kan kjøre så ofte som hvert 10. minutt.
  • For each-løkker kan bare inneholde én handling per løkke.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis