Avanserte arbeidsflyter

Komponentene i Shopify Flow kan brukes til å opprette kraftige automasjonsarbeidsflyter ved å koble sammen flere betingelser og handlinger. Noen automasjoner er imidlertid mer komplekse og krever avanserte arbeidsflyter. Utløsere og handlinger som brukes i avanserte arbeidsflyter fungerer ulikt fra de fleste, som å starte på et bestemt tidspunkt eller dato, repeterende handlinger og manipulering av data.

Gå gjennom følgende for mer informasjon om avanserte arbeidsflyter. Hvis du er usikker på hvordan du best bruker disse funksjonene kan du utforske noen eksempler og maler som bruker disse utløserne og handlingene.

Finn ut mer om avanserte arbeidsflyter i Shopify Flow.

Utløsere

De fleste utløsere aktiveres når en bestemt handling oppstår i butikken eller i en tredjepartsapp, som når en bestilling legges inn eller når en kunde bekrefter alderen sin med en app. Når en utløser aktiveres importeres det automatisk noen data i arbeidsflyten om hendelsen som fikk arbeidsflyten til å starte. En arbeidsflyt som starter med utløseren Bestilling opprettet inneholder for eksempel informasjon om bestillingen, inkludert kunden som la inn bestillingen.

I stedet for å starte en arbeidsflyt på grunn av en hendelse starter utløseren Planlagt tid en arbeidsflyt til et bestemt tidspunkt og dato som du angir. Informasjonen importeres derfor ikke automatisk. Hvis du vil opprette en arbeidsflyt som tar handlinger på objekter i butikken, som kunder, produkter eller bestillinger, må du importere informasjonen fra butikken. Dette kan du bruke ved å bruke Hent-handlinger.

Handlinger

De fleste handlinger endrer noe i butikken eller sender en kommando til en app, som å legge til tagger i en kundeprofil eller be en app om å sende et push-varsel til en kunde. En arbeidsflyt som inneholder handlingen Legg til kundetagger legger for eksempel til tagger for en kunde hvis arbeidsflyten utløses og eventuelle betingelser du har angitt er oppfylt.

I stedet for å endre noe i butikken eller i en app påvirker noen handlinger dataene i arbeidsflyten. Følgende handlinger henter informasjon fra butikken slik at du kan bruke dataene i arbeidsflyten:

I stedet for å endre noe i butikken eller hente informasjon utfører følgende handlinger beregninger på data som allerede finnes i en arbeidsflyt:

  • Antall – returnerer antall oppføringer i en liste
  • Summer – legger sammen verdiene for oppføringene i en liste

Løkker

I stedet for å utføre en handling endrer handlingen For each en handling som etterfølger den. I tillegg til alternativet Deretter, som lar deg legge til en betingelse eller en annen handling, har For each alternativet Gjør dette for hvert element. Dette alternativet utfører den følgende handlingen for hver oppføring i listen som returneres av en Hent-handling.

La oss for eksempel si at du oppretter en arbeidsflyt som inneholder handlingen Hent bestillingsinformasjon. Du kan deretter bruke handlingen For each til å legge til en tagg for hver bestilling som returneres av Hent-handlingen.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med bestillinger hver uke og legger til en tagg for hver innhentede bestilling.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis