Eksempler på avanserte arbeidsflyter

Se eksempler på avanserte arbeidsflyter du kan bruke i Shopify Flow.

Få et daglig sammendrag av bestillinger som ikke oppfylte et todagers oppfyllelsesvindu

Denne arbeidsflyten kan brukes til å avgjøre om noen bestillinger ikke har oppfylt en leveringsgarantiperiode og i så fall, hvor mye bestillingene er verdt.

I dette eksempelet kjører arbeidsflyten hver dag kl. 17.00. Arbeidsflyten bruker handlingen Hent bestillingsdata for å hente en liste med bestillinger som ikke ble oppfylt innenfor et todagers fraktvindu. Deretter legger handlingen For each til en tagg i alle forsinkede bestillinger. Arbeidsflyten bruker også handlingen Antall for å avgjøre antall forsinkede bestillinger, og handlingen Summer for å avgjøre verdien på disse bestillingene. Variablene som opprettes av handlingene Antall og Summer brukes til å sende en e-post for å indikere antall bestillinger og deres verdi.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med forsinkede bestillinger, tagger dem og sender en e-postmelding med informasjon om antall og verdien av disse bestillingene.

Installer denne arbeidsflytmalen i butikken.

Kontroller om den samme kunden har lagt inn andre bestillinger innen de siste 24 timene når en ny bestilling opprettes

Denne arbeidsflyten kan brukes til å finne ut om samme kunde har lagt inn flere bestillinger samme dag, og stanser i så fall oppfyllelsen midlertidig slik at bestillingene kan sendes sammen.

I dette eksempelet kjøres arbeidsflyten hver gang en ny bestilling opprettes. Arbeidsflyten bruker handlingen Hent bestillingsinformasjon for å hente en liste med bestillinger som er lagt inn av kunden i løpet av den siste dagen. Deretter registrerer handlingen Antall antall bestillinger kunden har lagt inn. Hvis samme kunde har lagt inn to eller flere bestillinger samme dag settes oppfyllelsen av bestillingene midlertidig på vent, og tagger legges til i bestillingene.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med flere bestillinger, tagger dem og stanser oppfyllelsen midlertidig.

Installer denne arbeidsflytmalen i butikken.

Hver dag får du et e-postsammendrag med utsolgte produkter

Denne arbeidsflyten kan brukes til å generere en liste over alle utsolgte produkter og sende en e-post.

I dette eksempelet kjøres arbeidsflyten hver dag kl. 21.00. Arbeidsflyten bruker handlingen Hent produktinformasjon for å hente en liste med produkter uten lagerbeholdning. Handlingen Antall registrerer antall utsolgte varer. Variablene som opprettes av handlingene Hent bestillingsinformasjon og Antall brukes for å sende en e-post som indikerer antall produkter og en liste med disse produktene.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med flere bestillinger, tagger dem og stanser oppfyllelsen midlertidig.

Installer denne arbeidsflytmalen i butikken.

Finn alle bestillinger knyttet til en tilbakebetaling og tagg kunden én gang per dag

Denne arbeidsflyten kan brukes for å spore kunder som har initiert en tilbakebetaling.

I dette eksempelet kjører arbeidsflyten hver dag kl. 10.00. Arbeidsflyten bruker handlingen Hent bestillingsinformasjon for å hente en liste med bestillinger som har tilbakebetalinger. Deretter legger handlingen For each til en tagg for alle kunder som har lagt inn disse bestillingene.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med bestillinger med tilbakebetalinger og tagger kundene knyttet til dem.

Installer denne arbeidsflytmalen i butikken.

Finn ut hvor mange bestillinger kunden har lagt inn i løpet av de siste seks månedene når en ny bestilling opprettes

Denne arbeidsflyten kan brukes for å beregne hvor mange bestillinger en kunde har lagt inn i løpet av de siste seks månedene, og legger til lojalitetstagger.

I dette eksempelet kjøres arbeidsflyten hver gang en ny bestilling opprettes. Arbeidsflyten bruker handlingen Hent bestillingsinformasjon for å hente en liste med bestillinger som er lagt inn av kunden i løpet av de siste seks månedene. Deretter fastslår handlingen Antall antall bestillinger kunden har lagt inn, og handlingen Summer beregner verdien for disse bestillingene. En kundetagg legges til hvis summen av bestillingene tilsvarer eller overstiger fem, og en annen tagg legges til hvis verdien på bestillingene tilsvarer eller overstiger 100 USD.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med bestillinger, beregner antall bestillinger og totalverdien, og legger til kundetagger.

Installer denne arbeidsflytmalen i butikken.

Få en liste med alle åpne bestillingsutkast og send en Slack-melding hver dag

Denne arbeidsflyten kan brukes for å sende en Slack-melding som indikerer om det er noen åpne bestillingsutkast i butikken og i så fall hvor mange.

I dette eksempelet kjører arbeidsflyten hver dag kl. 17.00. Arbeidsflyten bruker handlingen Hent informasjon om bestillingsutkast for å hente en liste med bestillingsutkast med statusen Åpen. Deretter fastslår handlingen Antall antall åpne bestillingsutkast. Variabelen som opprettes av handlingen Antall brukes for å sende en Slack-melding som indikerer antall åpne bestillingsutkast.

Eksempel på en arbeidsflyt som henter en liste med bestillingsutkast, beregner antall åpne bestillingsutkast og sender en Slack-melding.

Installer denne arbeidsflytmalen i butikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis