Przykłady zaawansowanych procesów workflow

Przejrzyj kilka przykładowych procesów zaawansowanych workflow, których można użyć w Shopify Flow.

Wyświetlaj codzienne podsumowanie zamówień, dla których upłynęło 2-dniowe okno realizacji

Ten workflow można wykorzystać do ustalenia, czy istnieją zamówienia, w przypadku których upłynął okres gwarancji wysyłki, a jeśli tak, to jaka jest ich wartość.

W tym przykładzie workflow jest uruchamiany codziennie o godzinie 17:00. Workflow używa czynności Pobierz dane zamówienia, aby pobrać listę zamówień, które nie zostały zrealizowane w dwudniowym oknie wysyłki. Następnie w ramach czynności Dla każdego do wszystkich opóźnionych zamówień dodawany jest tag. Workflow używa również czynności Licz w celu ustalenia liczby opóźnionych zamówień i czynności Sumuj w celu ustalenia wartości tych zamówień. Zmienne utworzone przez czynności Licz i Sumuj są wykorzystywane do wysyłania wiadomości e-mail zawierającej liczbę zamówień i ich wartości.

Przykład procesu workflow, który pobiera listę opóźnionych zamówień, oznacza je tagami i wysyła wiadomość e-mail z informacjami o liczbie i wartości tych zamówień.

Zainstaluj ten szablon workflow w swoim sklepie.

Po utworzeniu nowego zamówienia sprawdź, czy ten sam klient złożył inne zamówienia w ciągu ostatnich 24 godzin

Ten proces workflow może służyć do ustalenia, czy ten sam klient złożył wiele zamówień w tym samym dniu, a jeśli tak, wstrzymuje on realizację, tak aby zamówienia zostały wysłane razem.

W tym przykładzie workflow jest uruchamiany zawsze, gdy tworzone jest nowe zamówienie. Workflow używa czynności Pobierz dane zamówienia, aby pobrać listę zamówień, które zostały złożone przez klienta w ostatnim dniu. Następnie w ramach czynności Licza określana jest liczba zamówień złożonych przez klienta. Jeśli klient złożył co najmniej dwa zamówienia w tym samym dniu, realizacja zamówień jest wstrzymywana i do zamówień dodawane są tagi.

Przykład procesu workflow, który pobiera listę wielu zamówień, oznacza je tagami i wstrzymuje ich realizację.

Zainstaluj ten szablon workflow w swoim sklepie.

Każdego dnia otrzymuj e-mail z podsumowaniem produktów, których nie ma na stanie

Ten proces workflow może służyć do generowania listy wszystkich produktów, których nie ma na stanie, i wysyłania wiadomości e-mail.

W tym przykładzie workflow jest uruchamiany codziennie o godzinie 21:00. Workflow używa czynności Pobierz dane produktu, aby pobrać listę produktów, które nie mają zapasów. W ramach czynności Licz określana jest liczba pozycji, których nie ma na stanie. Zmienne utworzone przez czynności Pobierz dane zamówienia i Licz są wykorzystywane do wysyłania wiadomości e-mail, która zawiera liczbę produktów i ich listę.

Przykład procesu workflow, który pobiera listę wielu zamówień, oznacza je tagami i wstrzymuje ich realizację.

Zainstaluj ten szablon workflow w swoim sklepie.

Raz dziennie znajdź wszystkie zamówienia związane z obciążeniem zwrotnym i oznacz klienta tagiem

Ten proces workflow może być używany do śledzenia klientów, którzy zainicjowali obciążenie zwrotne.

W tym przykładzie workflow jest uruchamiany codziennie o godzinie 10:00. Workflow używa czynności Pobierz dane zamówienia, aby pobrać listę zamówień z obciążeniami zwrotnymi. Następnie w ramach czynności Dla każdego do wszystkich klientów, którzy złożyli te zamówienia, dodawany jest tag.

Przykład procesu workflow, który pobiera listę zamówień z obciążeniami zwrotnymi i oznacza tagiem powiązanego z nimi klienta.

Zainstaluj ten szablon workflow w swoim sklepie.

Po utworzeniu nowego zamówienia ustal, ile zamówień złożył klient w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

Ten proces workflow może zostać wykorzystany do ustalenia liczby zamówień złożonych przez klienta w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i dodania tagów lojalnościowych.

W tym przykładzie workflow jest uruchamiany zawsze, gdy tworzone jest nowe zamówienie. Workflow używa czynności Pobierz dane zamówienia, aby pobrać listę zamówień, które zostały złożone przez klienta w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Następnie w ramach czynności Licz ustalana jest liczba zamówień złożonych przez klienta, a w ramach czynności Sumuj określana jest wartość tych zamówień. Tag klienta jest dodawany, jeśli kwota zamówień jest równa lub większa niż pięć, a kolejny tag jest dodawany, jeśli wartość zamówień jest równa lub większa niż 100 USD.

Przykład procesu workflow, który pobiera listę zamówień, oblicza liczbę zamówień i łączną wartość oraz dodaje tagi klientów.

Zainstaluj ten szablon workflow w swoim sklepie.

Każdego dnia pobieraj listę wszystkich otwartych wersji roboczych zamówień i wysyłaj wiadomość na Slacku

Ten proces workflow może służyć do wysyłania na Slacku wiadomości informującej, czy w Twoim sklepie są otwarte wersje robocze zamówień, a jeśli tak, to ile.

W tym przykładzie workflow jest uruchamiany codziennie o godzinie 17:00. Workflow używa czynności Pobierz dane wersji roboczej zamówienia, aby pobrać listę wersji roboczych zamówień, które mają status Otwarte. Następnie w ramach czynności Licz określana jest liczba otwartych wersji roboczych zamówień. Zmienna utworzona przez czynność Licz jest używana do wysyłania na Slacku wiadomości informującej o liczbie otwartych wersji roboczej zamówień.

Przykład workflow, który pobiera listę wersji roboczych zamówień, oblicza liczbę otwartych wersji roboczych zamówień i wysyła wiadomość na Slacku.

Zainstaluj ten szablon workflow w swoim sklepie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo