ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานขั้นสูง

ตรวจสอบตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานขั้นสูงบางรายการที่คุณสามารถใช้ใน Shopify Flow ได้

ในหน้านี้

รับข้อมูลสรุปรายวันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่เลยกรอบเวลาการจัดการคำสั่งซื้อภายใน 2 วันไปแล้ว

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานนี้เพื่อดูว่ามีคำสั่งซื้อที่พลาดช่วงเวลารับประกันการจัดส่งไปบ้างหรือไม่ และระบุมูลค่าของคำสั่งซื้อเหล่านั้นในกรณีเช่นนี้

ในตัวอย่างนี้ ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นเวลา 17:00 น. ของทุกวัน ขั้นตอนการทำงานนี้จะใช้การดำเนินการ Get order data เพื่อกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่ไม่มีการจัดการภายในช่วงเวลาการจัดส่งแบบสองวัน จากนั้น การดำเนินการ For each จะเพิ่มแท็กไปยังคำสั่งซื้อล่าช้าทั้งหมด นอกจากนั้น ขั้นตอนการทำงานนี้ยังใช้การดำเนินการ Count เพื่อระบุจํานวนคำสั่งซื้อล่าช้าและการดำเนินการ Sum เพื่อระบุมูลค่าของคำสั่งซื้อเหล่านั้น คุณสามารถใช้ตัวแปรที่สร้างจากการดำเนินการ Count และ Sum เพื่อส่งอีเมลซึ่งระบุจํานวนและมูลค่าของคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะกู้คืนรายการคำสั่งซื้อล่าช้า แท็กคำสั่งซื้อเหล่านั้น และส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและมูลค่าของคำสั่งซื้อเหล่านั้น

ติดตั้งเทมเพลตขั้นตอนการทำงานนี้ในร้านค้าของคุณ

เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ ให้ตรวจสอบว่าลูกค้าคนเดียวกันนั้นได้สร้างคำสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือไม่

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานนี้เพื่อดูว่ามีลูกค้ารายเดียวกันสร้างคำสั่งซื้อหลายรายการในวันเดียวกันหรือไม่ และระงับการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อจะได้จัดส่งคำสั่งซื้อเหล่านั้นไปพร้อมกันในกรณีเช่นนี้

ในตัวอย่างนี้ ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นทุกครั้งที่มีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ ขั้นตอนการทำงานนี้จะใช้การดำเนินการ Get order data เพื่อกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าดำเนินการภายในช่วงวันที่ผ่านมา จากนั้น การดำเนินการ Count จะระบุจํานวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ดำเนินการ หากลูกค้ารายเดียวกันทำการสั่งซื้อสองรายการขึ้นไปในวันเดียว การจัดการคำสั่งซื้อจะถูกระงับและแท็กจะถูกเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อเหล่านั้น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะกู้คืนรายการคำสั่งซื้อหลายรายการ แท็กคำสั่งซื้อเหล่านั้น และระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

ติดตั้งเทมเพลตขั้นตอนการทำงานนี้ในร้านค้าของคุณ

รับอีเมลสรุปซึ่งระบุสินค้าที่หมดสต็อกในแต่ละวัน

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานนี้เพื่อสร้างรายการสินค้าทั้งหมดที่หมดสต็อกและส่งอีเมลได้

ในตัวอย่างนี้ ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นเวลา 21:00 น. ของทุกวัน ขั้นตอนการทำงานนี้จะใช้การดำเนินการ Get product data เพื่อกู้คืนรายการสินค้าที่ไม่มีสินค้าคงคลัง การดำเนินการ Count จะระบุจํานวนสินค้าที่หมดสต็อก คุณสามารถใช้ตัวแปรที่สร้างจากการดำเนินการGet order data และ Count เพื่อส่งอีเมลซึ่งระบุจํานวนและรายการสินค้าเหล่านั้น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะกู้คืนรายการคำสั่งซื้อหลายรายการ แท็กคำสั่งซื้อเหล่านั้น และระงับการจัดการคำสั่งซื้อ

ติดตั้งเทมเพลตขั้นตอนการทำงานนี้ในร้านค้าของคุณ

ค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับการเรียกคืนยอดเงินและแท็กลูกค้าวันละหนึ่งครั้ง

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานนี้เพื่อติดตามลูกค้าที่เป็นผู้ดำเนินการเรียกคืนยอดเงินได้

ในตัวอย่างนี้ ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นเวลา 10.00 น. ของทุกวัน ขั้นตอนการทำงานนี้จะใช้การดำเนินการ Get order data เพื่อกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่มีการเรียกคืนยอดเงิน จากนั้น การดำเนินการ For each จะเพิ่มแท็กไปยังลูกค้าทุกรายที่ดำเนินการสั่งซื้อเหล่านั้น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่มีการเรียกคืนยอดเงินและแท็กลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อดังกล่าว

ติดตั้งเทมเพลตขั้นตอนการทำงานนี้ในร้านค้าของคุณ

ดูจำนวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ดำเนินการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานนี้เพื่อระบุจำนวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ดำเนินการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและเพิ่มแท็กลูกค้าประจำ

ในตัวอย่างนี้ ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นทุกครั้งที่มีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ ขั้นตอนการทำงานนี้จะใช้การดำเนินการ Get order data เพื่อกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ดำเนินการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จากนั้น การดำเนินการ Count จะระบุจํานวนคำสั่งซื้อที่ลูกค้าได้ดำเนินการ ส่วนการดำเนินการ Sum, จะระบุมูลค่าของคำสั่งซื้อเหล่านั้น จะมีการเพิ่มแท็กลูกค้าหากคำสั่งซื้อมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 5 รายการ และจะมีการเพิ่มแท็กอื่นหากคำสั่งซื้อมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า $100

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะกู้คืนรายการคำสั่งซื้อ คํานวณจํานวนและมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อ และเพิ่มแท็กลูกค้า

ติดตั้งเทมเพลตขั้นตอนการทำงานนี้ในร้านค้าของคุณ

รับรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินทั้งหมดที่เปิดอยู่และส่งข้อความ Slack ในแต่ละวัน

คุณสามารถใช้ขั้นตอนการทำงานนี้เพื่อส่งข้อความ Slack ซึ่งระบุว่ามีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่เปิดอยู่ในร้านค้าของคุณหรือไม่ และระบุจำนวนคำสั่งซื้อดังกล่าวในกรณีเช่นนี้

ในตัวอย่างนี้ ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มต้นเวลา 17:00 น. ของทุกวัน ขั้นตอนการทำงานนี้จะใช้การดำเนินการ Get draft order data เพื่อกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่มีสถานะ “เปิดอยู่” จากนั้น การดำเนินการ Count จะระบุจํานวนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่เปิดอยู่ คุณสามารถใช้ตัวแปรที่สร้างจากการดำเนินการ Count เพื่อส่งข้อความ Slack ซึ่งระบุจํานวนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่เปิดอยู่

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะกู้คืนรายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คํานวณจํานวนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่เปิดอยู่ และส่งข้อความ Slack

ติดตั้งเทมเพลตขั้นตอนการทำงานนี้ในร้านค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี