Esimerkkejä pitkälle kehitetyistä työnkuluista

Tarkastele joitain esimerkkejä pitkälle kehitetyistä työnkuluista, joita voit käyttää Shopify Flow'ssa.

Tilaa päivittäinen yhteenveto tilauksista, joita ei ole jaeltu kahden päivän jakeluikkunan sisällä

Tämän työnkulun avulla voidaan määrittää, onko joitakin tilauksia toimitettu toimitustakuuajan jälkeen ja minkä arvoisia nämä tilaukset ovat.

Tässä esimerkissä työnkulku suoritetaan joka päivä klo 17.00. Työnkulku noutaa luettelon tilauksista, joita ei jaeltu kahden päivän toimitusikkunassa, käyttämällä Hanki tilaustietoja -toimintoa. Tämän jälkeen For each -toiminto lisää tunnisteen kaikkiin myöhästyneisiin tilauksiin. Työnkulku käyttää myös Määrä-toimintoa myöhästyneiden tilausten määrän määrittämiseksi ja Summa-toimintoa näiden tilausten määrän määrittämiseksi. Määrä- ja Summa-toimintojen luomia muuttujia käytetään tilausten määrän ja niiden arvon sisältävän sähköpostin lähettämiseen.

Esimerkki työnkulusta, joka noutaa myöhästyneiden tilausten luettelon, merkitsee nämä tilaukset tunnisteella ja lähettää sähköpostiviestin, jossa on tiedot näiden tilausten määrästä ja arvosta.

Asenna tämä työnkulkumalli kauppaasi.

Kun uusi tilaus on luotu, tarkista onko sama asiakas tehnyt muita tilauksia viimeisen 24 tunnin sisällä

Tätä työnkulkua voidaan käyttää määrittämään, onko sama asiakas tehnyt useita tilauksia saman päivän aikana, ja jos näin on, asettaa jakelu pitoon, jotta tilaukset voidaan lähettää yhdessä.

Tässä esimerkissä työnkulku suoritetaan joka kerta, kun uusi tilaus luodaan. Työnkulku noutaa luettelon tilauksista, jotka asiakas on tehnyt kuluneen päivän aikana, käyttämällä Hanki tilaustietoja -toimintoa. Tämän jälkeen Määrä-toiminto määrittää asiakkaan tekemien tilausten määrän. Jos sama asiakas on tehnyt saman päivän aikana kaksi tai useampia tilauksia, tilausten jakelu asetetaan pitoon ja tilauksiin lisätään tunnisteita.

Esimerkki työnkulusta, joka noutaa useiden tilausten luettelon, merkitsee tilaukset tunnisteella ja asettaa niiden jakelun pitoon.

Asenna tämä työnkulkumalli kauppaasi.

Varastosta loppuneet tuotteet sisältävän yhteenvetosähköpostin saaminen päivittäin

Tämän työnkulun avulla voidaan luoda luettelo kaikista varastosta loppuneista tuotteista ja lähettää sähköpostiviesti.

Tässä esimerkissä työnkulku suoritetaan joka päivä klo 21.00. Työnkulku noutaa luettelon tuotteista, joista ei ole jäljellä varastoa, käyttämällä Hanki tuotetietoja -toimintoa. Määrä-toiminto määrittää varastosta loppuneiden tuotteiden määrän. Hanki tilaustietoja- ja Määrä-toimintojen luomia muuttujia käytetään tuotteiden määrän ja luettelon sisältämän sähköpostin lähettämiseen.

Esimerkki työnkulusta, joka noutaa useiden tilausten luettelon, merkitsee tilaukset tunnisteella ja asettaa niiden jakelun pitoon.

Asenna tämä työnkulkumalli kauppaasi.

Kaikkien tilausten, joihin liittyy takaisinperintä, hakeminen ja asiakkaan merkitseminen tunnisteella kerran päivässä

Tämän työnkulun avulla voidaan seurata asiakkaita, jotka ovat aloittaneet takaisinperinnän.

Tässä esimerkissä työnkulku suoritetaan joka päivä klo 10.00. Työnkulku noutaa luettelon tilauksista, joihin liittyy takaisinperintöjä, käyttämällä Hanki tilaustietoja -toimintoa. Tämän jälkeen For each -toiminto lisää tunnisteen kaikille asiakkaille, jotka ovat tehneet nämä tilaukset.

Esimerkki työnkulusta, joka noutaa luettelon tilauksista, joihin liittyy takaisinperintöjä, ja merkitsee niihin liittyvän asiakkaan tunnisteella.

Asenna tämä työnkulkumalli kauppaasi.

Asiakkaan viimeisen kuuden kuukauden aikana tekemien tilausten määrän selvittäminen uuden tilauksen luomisen yhteydessä

Tämän työnkulun avulla voidaan määrittää, kuinka monta tilausta asiakas on tehnyt viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja lisätä kanta-asiakastunnisteita.

Tässä esimerkissä työnkulku suoritetaan joka kerta, kun uusi tilaus luodaan. Työnkulku noutaa luettelon tilauksista, jotka asiakas on tehnyt viimeisen kuuden kuukauden aikana, käyttämällä Hanki tilaustietoja -toimintoa. Tämän jälkeen Määrä-toiminto määrittää asiakkaan tekemien tilausten määrän ja Summa-toiminto määrittää näiden tilausten arvon. Asiakastunniste lisätään, jos tilausten määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin viisi, ja toinen tunniste lisätään, jos tilausten arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin 100 dollaria.

Esimerkki työnkulusta, joka noutaa tilausluettelon, laskee tilausten määrän ja kokonaisarvon sekä lisää asiakastunnisteet.

Asenna tämä työnkulkumalli kauppaasi.

Kaikki avoimet tilausluonnokset sisältämän luettelon saaminen ja Slack-viestin lähettäminen joka päivä

Tämän työnkulun avulla voidaan lähettää Slack-viesti, jossa ilmoitetaan, onko kaupassasi avoimia tilausluonnoksia, ja jos on, montako niitä on.

Tässä esimerkissä työnkulku suoritetaan joka päivä klo 17.00. Työnkulku noutaa luettelon tilausluonnoksista, jotka ovat Avoin-tilassa, käyttämällä Hanki tilausluonnosten tietoja -toimintoa. Tämän jälkeen Määrä-toiminto määrittää avointen tilausluonnosten määrän. Määrä-toimintojen luomaa muuttujaa käytetään avointen tilausluonnosten määrän sisältävän Slack-viestin lähettämiseen.

Esimerkki työnkulusta, joka noutaa tilausluonnosluettelon, laskee avointen tilausluonnosten määrän ja lähettää Slack-viestin.

Asenna tämä työnkulkumalli kauppaasi.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi