Eksempler på avancerede workflows

Se nogle eksempler på avancerede workflows, som du kan bruge i Shopify Flow.

Få en daglig oversigt over ordrer, der var forsinkede i forhold til det 2-dages klargøringsvindue.

Dette workflow kan bruges til at afgøre, om nogen ordrer har overset en periode med leveringsgaranti, og i så tilfælde hvor meget disse ordrer er værd.

I dette eksempel kører workflowet hver dag kl. 17:00. Workflowet bruger handlingen Hent ordredata til at hente en liste over ordrer, der ikke blev klargjort inden for et leveringsvindue på to dage. Derefter føjer handlingen For hver et tag til alle forsinkede ordrer. Workflowet bruger også handlingen Antal til at vise antallet af forsinkede ordrer og handlingen Sum til at se værdien af disse ordrer. Variablerne, der oprettes af handlingerne Antal og Sum, bruges til at sende en mail, der angiver antallet af ordrer og deres værdi.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over forsinkede ordrer, tagger dem og sender en mail med oplysninger om antallet og værdien af disse ordrer.

Installer denne workflowskabelon i din butik.

Når en ny ordre oprettes, kontrolleres det, om den samme kunde har afgivet en anden ordre inden for de seneste 24 timer

Dette workflow kan bruges til at afgøre, om den samme kunde har afgivet flere ordrer på samme dag, og i dette tilfælde sættes klargøringen på hold, så ordrerne kan afsendes sammen.

I dette eksempel kører workflowet, hver gang der oprettes en ny ordre. Workflowet bruger handlingen Hent ordredata til at hente en liste over ordrer, som kunden har afgivet inden for det seneste døgn. Derefter angiver handlingen Antal antallet af ordrer, som kunden har afgivet. Hvis der er afgivet to eller flere ordrer af den samme kunde på samme dag, sættes klargøringen af ordrerne på hold, og der føjes tags til ordrerne.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over flere ordrer, tagger dem og sætter deres klargøring på pause.

Installer denne workflowskabelon i din butik.

Hver dag kan du få en mail med oversigt over produkter, der ikke er på lager

Dette workflow kan bruges til at generere en liste over alle dine produkter, som ikke er på lager, og sende en mail.

I dette eksempel kører workflowet hver dag kl. 21.00. Workflowet bruger handlingen Hent produktdata til at hente en liste over produkter, der ikke har nogen lagerbeholdning. Handlingen Antal angiver antallet af varer, der ikke er på lager. De variabler, der oprettes af handlingerne Hent ordredata og Antal bruges til at sende en mail med antallet af produkter og en liste over disse produkter.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over flere ordrer, tagger dem og sætter deres klargøring på pause.

Installer denne workflowskabelon i din butik.

En gang om dagen skal du finde alle ordrer, der er knyttet til en chargeback, og tagge kunden

Dette workflow kan bruges til at spore kunder, der har startet en chargeback.

I dette eksempel kører workflowet hver dag kl. 10.00. Workflowet bruger handlingen Hent ordredata til at hente en liste over ordrer med chargebacks. Herefter føjer handlingen For hver et tag til alle kunder, der har afgivet disse ordrer.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over ordrer med chargebacks og tagger den kunde, der er knyttet til dem.

Installer denne workflowskabelon i din butik.

Når der oprettes en ny ordre, kan du finde ud af, hvor mange ordrer kunden har afgivet inden for de seneste seks måneder

Dette workflow kan bruges til at angive, hvor mange ordrer en kunde har afgivet inden for de seneste seks måneder og tilføje loyalitetstags.

I dette eksempel kører workflowet, hver gang der oprettes en ny ordre. Workflowet bruger handlingen Hent ordredata til at hente en liste over ordrer, som kunden har afgivet inden for de seneste seks måneder. Derefter angiver handlingen Antal antallet af ordrer, som kunden har afgivet, og handlingen Sum angiver værdien af disse ordrer. Der tilføjes et kundetag, hvis antallet af ordrer er lig med eller større end fem, og der tilføjes et andet tag, hvis værdien af ordrerne er lig med eller større end 100 USD.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over ordrer, beregner antallet af ordrer og den samlede værdi og tilføjer kundetags.

Installer denne workflowskabelon i din butik.

Hver dag kan du få en liste over alle åbne ordrekladder og sende en Slack-besked

Dette workflow kan bruges til at sende en Slack-besked, der angiver, om der er åbne ordrekladder i din butik og hvor mange.

I dette eksempel kører workflowet hver dag kl. 17.00. Workflowet bruger handlingen Hent data om ordrekladder til at hente en liste over ordrekladder, som har statussen Åben. Derefter angiver handlingen Antal antallet af åbne ordrekladder. Variablen, der oprettes af handlingerne Antal, bruges til at sende en Slack-besked til at angive antallet af åbne ordrekladder.

Eksempel på et workflow, der henter en liste over ordrekladder, beregner antallet af åbne ordrekladder og sender en Slack-besked.

Installer denne workflowskabelon i din butik.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis