Exempel på avancerade arbetsflöden

Granska några exempel på avancerade arbetsflöden som du kan använda i Shopify Flow.

Få en daglig sammanfattning av ordrar som missar ett tvådagars distributionsfönster

Detta arbetsflöde kan användas för att avgöra om några beställningar har överskridit leveransgarantiperioden och i så fall hur mycket dessa beställningar är värda.

I det här exemplet körs arbetsflödet varje dag kl. 17.00.Arbetsflödet använder åtgärden Hämta beställningsuppgifter för att hämta en lista över ordrar som inte har distribuerats inom två dagar.Sedan lägger åtgärden För varje till en tagg till alla försenade ordrar.Arbetsflödet använder även åtgärden Antal för att avgöra antalet försenade beställningar och åtgärden Summa för att avgöra värdet på dessa beställningar.Variablerna som skapas av åtgärderna Antal och Summa används för att skicka ett e-postmeddelande rörande antalet beställningar och deras värden.

Exempel på ett arbetsflöde som hämtar en lista med försenade ordrar, taggar dem och skickar ett e-postmeddelande med information om antalet och värdet på dessa ordrar.

Installera denna arbetsflödesmall i din butik.

När en ny order skapas ska du kontrollera om samma kund har lagt andra ordrar under de senaste 24 timmarna

Detta arbetsflöde kan användas för att avgöra om samma kund har gjort flera ordrar på samma dag och, i så fall, hålls distributionen kvar så att ordrarna kan skickas tillsammans.

I det här exemplet körs arbetsflödet varje gång en ny order skapas. Arbetsflödet använder åtgärden Hämta beställningsuppgifter för att hämta en lista över beställningar som kunden har lagt under den senaste dagen. Sedan avgör åtgärden Antal antalet beställningar som kunden har lagt. Om det finns två eller fler ordrar som gjorts av samma kund under en dag, kommer distributionen av ordrarna hållas kvar och taggar läggs till i ordrarna.

Exempel på ett arbetsflöde som hämtar en lista med flera ordrar, taggar dem och håller kvar distributionen.

Installera denna arbetsflödesmall i din butik.

Få en daglig sammanfattning via e-post med en lista över produkter som är slut i lager

Detta arbetsflöde kan användas för att skapa en lista över alla produkter som är slut i lager och skicka ett e-postmeddelande.

I det här exemplet körs arbetsflödet varje dag kl. 9:00. Arbetsflödet använder åtgärden Hämta produktuppgifter för att hämta en lista över produkter som inte finns i lager. Åtgärden Antal avgör hur många artiklar som är slut i lager. Variablerna som skapas av åtgärderna Få beställningsuppgifter och Antal används för att skicka ett e-postmeddelande med information om antalet produkter och en lista över dessa produkter.

Exempel på ett arbetsflöde som hämtar en lista med flera ordrar, taggar dem och håller kvar distributionen.

Installera denna arbetsflödesmall i din butik.

Lista, dagligen, alla beställningar kopplade till en chargeback och tagga kunden

Detta arbetsflöde kan användas för att spåra kunder som har initierat en chargeback.

I det här exemplet körs arbetsflödet varje dag klockan 10:00. Arbetsflödet använder åtgärden Hämta beställningsuppgifter för att hämta en lista över ordrar med chargebacks. Sedan lägger åtgärden För varje till en tagg för de kunder som har lagt dessa ordrar.

Exempel på ett arbetsflöde som hämtar en lista över ordrar med chargebacks och taggar respektive associerad kund.

Installera denna arbetsflödesmall i din butik.

När en ny beställning skapas, ta reda på hur många beställningar kunden har gjort under de senaste sex månaderna

Detta arbetsflöde kan användas för att avgöra hur många beställningar en kund har gjort under de senaste sex månaderna och lägga till lojalitetstaggar.

I det här exemplet körs arbetsflödet varje gång en ny order skapas. Arbetsflödet använder åtgärden Hämta beställningsuppgifter för att hämta en lista över beställningar som kunden har lagt under de senaste sex månaderna. Sedan avgör åtgärden Antal antalet ordrar som kunden har gjort och åtgärden Summa avgör värdet för dessa ordrar. En kundtagg läggs till om antalet beställningar är lika med eller större än fem och en annan tagg läggs till om beställningsvärdet är lika med eller större än 100 USD.

Exempel på ett arbetsflöde som hämtar en lista över beställningar, beräknar antalet beställningar och det totala värdet och lägger till kundtaggar.

Installera denna arbetsflödesmall i din butik.

Få en daglig lista över alla öppna beställningsutkast och skicka ett Slack-meddelande

Detta arbetsflöde kan användas för att skicka ett Slack-meddelande med information om det finns några öppna beställningsutkast i din butik och i så fall hur många.

I det här exemplet körs arbetsflödet varje dag kl. 17.00. Arbetsflödet använder åtgärden Hämta beställningsutkastuppgifter för att hämta en lista över beställningsutkast som har status Öppen. Sedan avgör åtgärden Antal hur många öppna beställningsutkast det finns. Variabeln som skapas av åtgärderna Antal för att skicka ett Slack-meddelande med information om antalet öppna beställningsutkast.

Exempel på ett arbetsflöde som hämtar en lista med beställningsutkast, beräknar antalet öppna beställningsutkast och skickar ett Slack-meddelande.

Installera denna arbetsflödesmall i din butik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis