รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

คุณสามารถใช้การดำเนินการรับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อดึงข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินจากร้านค้าของคุณได้ในขั้นตอนการทำงานที่ใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน คุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้ โดยขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์เวลาที่กำหนดไว้จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่หลังเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะที่ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงานดังกล่าวในร้านค้าของคุณหรือจากแอป ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ช่อง

การดำเนินการรับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จำนวนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสูงสุด จำเป็นต้องมี จำนวนคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินสูงสุดที่ระบบสามารถส่งกลับจากคำค้นหาที่คุณเลือก
เลือกคำค้นหาเพื่อกรองข้อมูล ต้องระบุ คำค้นหาที่ได้รับข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงาน เลือก ขั้นสูง เพื่อสร้างคำค้นหาคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินของคุณเอง โดยใช้ API โครงสร้างทางไวยากรณ์ของการค้นหาของ Shopify
แก้ไขคำค้นหา คำค้นหาที่ใช้เพื่อเลือกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สามารถแก้ไขคำค้นหานี้เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน” จะไม่ดำเนินการในร้านค้าของคุณโดยตรง แต่จะดึงข้อมูลจากร้านค้าของคุณตามคำค้นหาของคุณ และทำให้ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานในขั้นตอนต่อๆ ไปในขั้นตอนการทำงานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มการดำเนินการ “รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน” ไปยังขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ตามมาจะมีตัวแปร “รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน” พร้อมใช้งานในเครื่องมือเลือกตัวแปรหากต้องการใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากคำค้นหาของคุณในเงื่อนไขหรือการดำเนินการต่อไปนี้ ให้เลือก “รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน” ในส่วน “ข้อมูลที่ส่งคืน” ของแผงการกำหนดค่าสำหรับตัวแปรที่สร้างขึ้นเอง ให้ใช้อ็อบเจกต์ getDraftOrderData

ทริกเกอร์

การดำเนินการ "รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน" สามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานที่ดำเนินงานซ้ำสัปดาห์ละครั้ง โดยขั้นตอนนี้จะตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และส่งอีเมลให้ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หากราคารวมของคำสั่งซื้อดังกล่าวมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ มีขั้นตอนการทำงานหนึ่งได้ถูกกำหนดให้ดำเนินงานทุกๆ วันอาทิตย์ ณ เวลา 9:00 น. การดำเนินการ "รับข้อมูลคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน" สามารถใช้รวบรวมข้อมูลสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่สร้างขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากยอดรวมของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบก็จะส่งอีเมลสำหรับใช้ภายในเพื่อให้ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี