รับข้อมูลส่วนลด

ในขั้นตอนการใช้งานที่ร้องขอข้อมูลส่วนลด คุณสามารถใช้การดำเนินการ รับข้อมูลส่วนลด เพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนลดจากร้านค้าของคุณ

การกำหนดค่า

ช่อง

การดำเนินการ รับข้อมูลส่วนลด ประกอบด้วยช่องต่อไปนี้ ซึ่งใช้เพื่อสร้างคำค้นหา

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการ “Get data”
ช่อง คำอธิบาย
จัดเรียงข้อมูลตาม จำเป็นต้องมี พารามิเตอร์ที่ทำให้ระบบจัดเรียงข้อมูลส่งกลับจากคำค้นหา
จํานวนผลลัพธ์สูงสุด ต้องระบุ จํานวนผลลัพธ์สูงสุดที่ระบบสามารถส่งคืนจากคำค้นหาที่คุณเลือกคุณสามารถส่งคืนได้สูงสุดครั้งละ 100 รายการ
คำค้นหา ต้องระบุ เลือกจากคำค้นหาทั่วไปหรือเลือก “Advanced” เพื่อสร้างคำค้นหาของคุณเอง

สตริงคำค้นหา

นี่คือตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับส่วนลดที่ใช้งานอยู่ด้วยการใช้รหัส:

method:code AND status:active

ตัวแปร method และ status เป็นตัวกรองที่มีอยู่ในแบบสอบถามโหนดส่วนลดและสามารถใช้ได้หลายครั้งหรือรวมกับตัวแปรอื่นๆ

เมื่อค้นหาข้อมูลจะมีข้อควรทราบดังนี้:

  • รายการตัวกรองส่วนลดที่มีอยู่- คำค้นหาต้องเป็นไปตามโครงสร้างทางไวยากรณ์บางรูปแบบ
  • คุณสามารถดูชื่อช่องคำค้นหาของคำค้นหาทั้งหมดได้ในเอกสารสำหรับผู้พัฒนาของอ็อบเจกต์ QueryRoot
  • ระบบไม่ได้บันทึกค่าช่องคำค้นหาเสมอไป ในบางกรณี คุณสามารถดูค่าได้โดยไปที่เอกสาร API หรือคุณจะค้นหาค่าช่องข้อมูลใน URL ต่างๆ ในส่วนผู้ดูแลเมื่อทำการกรอง ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาค่าคำค้นหาเกี่ยวกับ “Order” ให้กรองหน้า “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล จากนั้นจึงตรวจสอบ URL
  • คุณสามารถเรียกใช้หรือทดสอบคำค้นหาในร้านค้าของคุณได้โดยใช้แอป Shopify GraphiQL
  • โปรดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากดำเนินการค้นหาไม่สำเร็จ API มักจะส่งคืนผลลัพธ์ทั้งหมด (แทนไม่มี)

ข้อมูลที่ส่งคืน

การดำเนินการ “Get data” ทั้งหมดจะส่งคืนรายการแหล่งข้อมูลตั้งแต่ 0 ถึง 100 รายการ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามกรณีการใช้งานของคุณดังต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องจัดการรายการสินค้าแต่ละรายการแยกกัน เช่น เพิ่มแท็กของแต่ละรายการ คุณสามารถใช้การดำเนินการ “For each” ได้
  • หากคุณต้องการรวมข้อมูล เช่น จํานวนผลลัพธ์ที่ถูกส่งคืน คุณสามารถใช้การดําเนินการ “Count” หรือ “Sum” ได้
  • หากคุณต้องการส่งออกรายการ เช่น ส่งอีเมลพร้อมรายการสินค้าทั้งหมด คุณสามารถใช้ “returned data” ได้โดยตรงในการดำเนินการครั้งถัดไป

หากต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งคืนแล้วในขั้นตอนที่เป็นไปตามการดำเนินการนี้ ให้ใช้ตัวแปรชื่อ รับข้อมูลส่วนลด ซึ่งเป็นรายการส่วนลด คุณสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งในเงื่อนไขและการดำเนินการ คุณสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ทั้งในเงื่อนไขและการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งรายการส่วนลดแอปอัตโนมัติในการดำเนินการ ส่งอีเมลภายใน ดังต่อไปนี้ได้:

{% for discount_item in getDiscountData %}
{% if discount_item.discount.__typename == "DiscountAutomaticApp" %}
- {{discount_item.discount.DiscountAutomaticApp.title}}
{% endif %}
{% endfor %}

ทริกเกอร์

โดยคุณสามารถใช้การดำเนินการนี้ในขั้นตอนการทำงานใดก็ได้ รวมถึงทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” ซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ใช้ทริกเกอร์ “เวลาที่กำหนดไว้” จะเริ่มต้น ณ เวลาที่คุณระบุไว้ ไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงในร้านค้าของคุณหรือจากแอปที่เริ่มขั้นตอนการทำงานดังกล่าว ระบบจึงจะไม่ได้รวมข้อมูลใดๆ ไว้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่ทําซ้ําสัปดาห์ละครั้ง จะตรวจสอบส่วนลดที่ใช้งานอยู่ด้วยการใช้รหัสและส่งรายงานทางอีเมล

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ ระบบได้นัดหมายเวลาเริ่มใช้งานทุกวันจันทร์เวลา 9:00 น. การดำเนินการ รับข้อมูลส่วนลด ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับส่วนลดที่ใช้งานอยู่ด้วยการใช้รหัส โดยจะนับจํานวนส่วนลด หากมีการคืนส่วนลดอย่างน้อยหนึ่งรายการ รายละเอียดส่วนลดนั้นจะส่งไปที่อีเมล

การอ้างอิง API

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี