ลบเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท

การดำเนินการ ลบเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท จะลบเมตาฟิลด์ออกจากตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ช่อง

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ "ลบเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท"
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป โดยฟิลด์ดังกล่าวคือ ID ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ซึ่งจะระบุตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่ได้ลบเมตาฟิลด์ออก ทั้งนี้ ID ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สามารถใช้การดำเนินการลบเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะลบเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะ

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ เมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท location.custom_idจะถูกลบออกเมื่อหมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งบริษัทมีข้อความชั่วคราวอยู่

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี