เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ

การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อจะเพิ่มแท็กไปยังคำสั่งซื้อที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ช่อง

การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ “เพิ่มแท็กคำสั่งซื้อ”
ช่อง คำอธิบาย
แท็ก แท็กที่จะเพิ่มไปยังคำสั่งซื้อ ตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีผลต่อการป้อนแท็ก หากต้องการเพิ่มแท็กหลายรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ป้อนแต่ละแท็กแยกกันต่างหากโดยพิมพ์แท็ก จากนั้นกดปุ่ม enter
  • ป้อนแท็กหลายรายการโดยคั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายจุลภาค ลบช่องว่างระหว่างเครื่องหมายจุลภาคออกแล้ว

    ตัวอย่างเช่น การป้อนแท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 จากนั้นกดปุ่ม enter จะส่งผลให้ แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3 เริ่มแสดงในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้ว จะมีการเพิ่มแท็กที่แยกกันต่างหากสามรายการ: แท็ก1, แท็ก2 และแท็ก3

ทริกเกอร์

การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID คำสั่งซื้อ (หรือ order.id) ซึ่งจะระบุคำสั่งซื้อที่จะเพิ่มแท็กเข้าไป ทั้งนี้ ระบบได้กำหนด ID คำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการเพิ่มแท็กคำสั่งซื้อในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่าง

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะเพิ่มแท็กเมื่อคำสั่งซื้อมีราคา 100 ดอลลาร์ขึ้นไป

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะเพิ่มแท็ก contest_entry ไปยังคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีราคารวมตั้งแต่ 100.00 ขึ้นไป

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนการเพิ่มแท็ก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี