ลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าจะลบเมตาฟิลด์ออกจากตัวเลือกสินค้าที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงานดังกล่าว

ช่อง

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าจะมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

ฟิลด์ที่ใช้ในการดำเนินการ "ลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้า"
ช่อง คำอธิบาย
เมตาฟิลด์ เนมสเปซ จำเป็นต้องมี เนมสเปซเมตาฟิลด์คือคอนเทนเนอร์สำหรับกลุ่มเมตาฟิลด์ การจัดกลุ่มเมตาฟิลด์ในเนมสเปซจะช่วยป้องกันไม่ให้เมตาฟิลด์ของคุณขัดแย้งกับเมตาฟิลด์อื่นๆ
คีย์ จำเป็นต้องมี คีย์คือตัวระบุสำหรับค่าเมตาฟิลด์

ทริกเกอร์

การดำเนินการลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าจะมีฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งทริกเกอร์ได้เพิ่มเข้าไป ฟิลด์ดังกล่าวคือ ID สินค้าและ ID ตัวเลือกสินค้า ซึ่งจะระบุสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่จะลบเมตาฟิลด์ออก ทั้งนี้ ID สินค้าและ ID ตัวเลือกสินค้าถูกกำหนดมาตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถใช้การดำเนินการลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งานที่จะลบเมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าเมื่อสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าตด้านล่าง 10

ในขั้นตอนการใช้งานตัวอย่างนี้ เมตาฟิลด์ตัวเลือกสินค้าจะถูกลบออกเมื่อสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าตด้านล่าง 10

รายละเอียด API

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบอ็อบเจกต์อินพุตอินพุตเมตาฟิลด์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี