ส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อแบบร่าง

การดำเนินการ ส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน จะส่งอีเมลใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ทริกเกอร์ขั้นตอนการทำงาน

ช่อง

การดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินประกอบด้วยช่องดังต่อไปนี้

ช่องที่ใช้ในการดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
ช่อง คำอธิบาย
ที่อยู่อีเมลผู้รับ ต้องระบุ ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
ที่อยู่อีเมลผู้ส่ง จำเป็นต้องระบุ ที่อยู่อีเมลผู้ส่งซึ่งอาจเป็นอีเมลของร้านค้าหรืออีเมลบัญชีของพนักงานคนใดคนหนึ่ง
เรื่อง จำเป็นต้องระบุ ชื่อเรื่องของอีเมลใบแจ้งหนี้
ข้อความแบบกำหนดเอง ตัวเลือกเสริม ข้อความแบบกำหนดเองเป็นตัวเลือกเสริมเพื่อให้รวมในอีเมล

ทริกเกอร์

คุณสามารถใช้การดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในขั้นตอนการทำงานที่เริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ต่อไปนี้:

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่จะส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินขึ้น

ในตัวอย่างขั้นตอนการทำงานนี้ ระบบจะทำการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้าเมื่อสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว

รายละเอียด API

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ให้ตรวจสอบการเปลี่ยน DraftOrderInvoiceSend

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี